Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

Przeglądy okresowe placów budów

 

Podwykonawcy powinni aktywnie uczestniczyć w okresowych przeglądach placów budów mających na celu lepsze reagowanie na sytuacje zagrożenia pojawiające się na placu budowy. Obecność podwykonawcy na przeglądzie jest szczególnie istotna jeśli przeglądany obszar dotyczy wykonywanych przez niego prac. W zależności od inwestycji, spotkania na budowie stanowią jeden ze środków komunikacji służący zapewnieniu skutecznego przekazywania informacji, skutecznej współpracy i koordynacji oraz dokonywania przeglądu wyników w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Obowiązek organizowania przez generalnych wykonawców systematycznych przeglądów okresowych placów budów wynika z obowiązujących przepisów [6].

 

________________

 

[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z  2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm.).