Szkolenia problemowe i specjalistyczne - Lista (2022)

 

Metody badania olśnienia przykrego na stanowiskach pracy we wnętrzach oraz na zewnętrznych stanowiskach pracy

Termin: 27-28 stycznia 2022 odwołane

Koszt: 500 zł 

więcej informacji

Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu

inwestycją budowlaną

Termin: 18 października 24 listopada 2022

Koszt: 260 zł 

więcej informacji

 

Środowiskowe zagrożenia elektromagnetyczne - nowe technologie, nowe wymagania prawne

Termin: 21-22 lutego 2022

Koszt: 400 zł

więcej informacji

 

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin: 28-29 kwietnia 29-30 września 2022

Koszt: 550 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin: 28-30 marca 10-12 października 2022

Koszt: 700 zł 

więcej informacji

 

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin: 07-09 marca 03-05 października 2022

Koszt: 800 zł 

więcej informacji

 

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin: 25-26 kwietnia 14-15 listopada 2022

Koszt: 550 zł 

więcej informacji

 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej

Termin: 20-21 kwietnia-odwołane 12-13 grudnia 2022

Koszt: 650 zł

więcej informacji

 

Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Termin: 25-27 kwietnia 07-09 listopada 2022

Koszt: 700 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

Termin: 09-11 maja 19-21 września 2022

Koszt: 800 zł (dla osób zainteresowanych tylko szkoleniem z zagrożeniem hałasem - koszt 600 zł) 

więcej informacji

 

Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin: 16-18 maja 21-23 listopada 2022

Koszt: 800 zł

więcej informacji

 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin: 17-19 maja 5-7 grudnia 2022

Koszt: 450 zł

więcej informacji

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin: 23-24 maja 26-27 września 2022

Koszt: 500 zł 

więcej informacji

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin: 30 maj-1 czerwca szkolenie odwołane 14-16 listopada 2022

Koszt: 700 zł

więcej informacji

 

Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

Termin: 6-7 czerwca 2022 szkolenie odwołane

Koszt: 550 zł 

więcej informacji

 

Przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin: 5-7 grudnia

Koszt: 600 zł 

więcej informacji

 

Środki ochrony indywidualnej – charakterystyka oraz zasady

prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin: 3-4 listopada 2022

Koszt: 450 zł 

więcej informacji

 

 

 

UWAGA:

  • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w  Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB. W cenę tych szkoleń wliczone są również obiady
  • Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowy program     i instrukcje organizacyjne

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

  • Każde szkolenie wymienione w ofercie
  • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat:

 

 

 

 

 

 
Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 
Program wybranego szkolenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Metody badania olśnienia przykrego na stanowiskach pracy we wnętrzach oraz na zewnętrznych stanowiskach pracy

 

Program szkolenia

 

"Metody badania olśnienia przykrego na stanowiskach pracy we wnętrzach
oraz na zewnętrznych stanowiskach pracy"

 

 

1.   CELE KURSU:

 

Celem szkolenia jest:

 

Zapoznanie się z metodami badania olśnienia przykrego na stanowiskach pracy we wnętrzach oraz na zewnętrznych stanowiskach pracy

 

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie:

 

- wiedzieć co to jest olśnienie przykre i od jakich parametrów urządzenia oświetleniowego zależy

- umieć zaznaczać wskaźnik olśnienia na stanowiskach pracy we wnętrzach oraz na zewnętrznych stanowiskach pracy

- mieć świadomość zagrożeń w miejscu pracy wynikających z postępowania olśnienia

 

2.   ORGANIZATORKURSU:

Centrum Edukacyjne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

3.  WYKŁADOWCY

Pracownik CIOP-PIB i Politechniki Warszawskiej

4.  MIEJSCE KURSU:

Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy

5.   FORMA ZAKOŃCZENIA KURSU

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

6.   KOSZT

500 zł

 

 

Plan szkolenia

 

 

    CZAS REALIZACJI

TEMAT ZAJĘĆ

WYKŁADOWCA

 

 I dzień

 

godz. 10.00–10.50

Zjawisko olśnienia przykrego

dr hab. inż. Agnieszka Wolska prof. CIOP-PIB

godz. 11.00-11.50

Subiektywna skala odczuwalnego olśnienia

Prof. dr. hab. inż. Dariusz Sawicki Politechnika Warszawska

godz. 12.00–12.50

Parametry fizyczne wpływające na stopień olśnienia

 

godz. 12.50–13.30

Przerwa obiadowa

 

godz. 13.30–14.20

Sposób wyznaczania wskaźnika olśnienia UGR na stanowiskach pracy na zewnątrz, zgodnie z norą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy

Cześć 1: Miejsca pracy na zewnątrz

 

godz. 14.30–15.20

Sposób wyznaczania wskaźnika olśnienia UGR na stanowiskach pracy we wnętrzach, zgodnie z norą PN-EN 12464-2:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy

Cześć 2: Miejsca pracy we wnętrzach

 


 

II dzień

 

godz.9.00-9.50

Metody badań i oceny olśnienia na stanowiskach pracy

dr hab. inż. Agnieszka Wolska prof. CIOP-PIB

godz. 10.00-10.50

Metoda pomiarowa wyznaczania wskaźnika olśnienia UGR

Prof. dr. hab. inż. Dariusz Sawicki Politechnika Warszawska

godz. 11.00-11.50

Metoda pomiarowa wyznaczania wskaźnika GR

 

godz. 11.50-12.30

Przerwa obiadowa

 

godz. 12.30-14.30

Praktyczne ćwiczenia pomiarowe wraz z wyznaczaniem wskaźników olśnienia z uzyskanych pomiarów

 

godz. 14.30-14.40

Zakończenie szkolenia