Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC)

 

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC)

 

Celem działań podejmowanych przez ETUC jest zagwarantowanie, że UE nie będzie tylko jednolitym rynkiem towarów i usług, ale także Europą socjalną, w której dba się o zdrowie i  samopoczucia pracowników i ich rodzin. ETUC opowiada się także za  podstawowymi wartościami społecznych, takimi jak solidarność, równość, demokracja, sprawiedliwość społeczna i spójność. W obszarze jego zainteresowań są:

-   podwyżki płac

-   pełne wdrożenie europejskiego filaru praw socjalnych

-   wysokiej jakości oferty pracy dla wszystkich

-   wysoki poziom ochrony socjalnej

-   równość płci i uczciwa płaca

-   dobre zdrowie i bezpieczeństwo w pracy

-   swobodny przepływ pracowników europejskich i położenie kresu dumpingowi socjalnemu

-   wysokiej jakości usługi publiczne dostępne dla wszystkich

-   europejskie ramy podnoszące standard krajowego ustawodawstwa socjalnego

-   działania mające na celu zwalczanie szkodliwych zmian klimatu

-   promowanie europejskich wartości społecznych w innych częściach świata