Pracownik do prowadzenia prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w Pracowni Obciążeń Termicznych

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

zatrudni

Pracownik do prowadzenia prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w Pracowni Obciążeń Termicznych

miejsce pracy: Warszawa