WYSZUKIWANIE
    
 
FILMY instruktażowe

 

POSTĘPOWANIE POEKSPOZYCYJNE W PRZYPADKU ZAKŁUCIA/ZRANIENIA

OSTRYM PRZEDMIOTEM W LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM

POBIERANIE PRÓBEK BIOAREOZOLI

 

ANALIZA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA BIOAREOZOLI

 

TECHNIKA ZAKŁADANIA MASKI

 

TECHNIKA MYCIA RĄK