Prąd elektryczny

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Ptak Sz.: Zjawiska elektrostatyczne w środowisku pracy – analiza zagrożeń i studium przypadku, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 9(588), s. 18-21
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Wymagania stawiane wyposażeniu elektroizolacyjnemu stosowanemu podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych, Maszyny elektryczne – zeszyty problemowe, 2019, 2(122), s. 21-26
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Wymagania stawiane osłonom elektroizolacyjnym podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych, Inżynieria i utrzymanie ruchu, 2019, 2(131), s. 60-62
 • Ptak S., Smalcerz A., Ostrowski P.: Wybrane zagrożenia elektrostatyczne wywołane wyładowaniami niezupełnymi, Śląskie Wiadomości Elektryczne, 2019, 1(123), s. 4-8
 • Strawiński T.: Wymagania przy stosowaniu chodników i płacht elektroizolacyjnych podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 5(548), s. 8-10
 • Dąbrowski M., Dąbrowski A.: Urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej – stosowane technologie i zagrożenia dla użytkowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 23-27
 • Grabarczyk Z.: Zagrożenie zapłonem atmosfer wybuchowych przez elektrostatyczne wyładowania ulotowe, Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 2, s. 256-257
 • Grabarczyk Z.: Measurement of electric charge transferred by brush discharge from electrified dielectric or conducting surface – differences and potential source of error, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 12 , s. 314-316
 • Grabarczyk Z.: Laboratory ignition of hydrogen and carbon disulphide in atmospheric air by positive corona discharge, Journal of Electrostatics, 2013, 71, s. 1041-1045
 • Grabarczyk Z.J.: Propozycja metody oceny ekspozycji pracowników na pole elektrostatyczne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 9 (504) , s. 25-27
 • Strawiński T. : Badania okresowe rękawic i obuwia elektroizolacyjnego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5 (500) , s. 10-14
 • Karpowicz J., Grabarczyk Z.J. : Zagrożenia elektromagnetyczne i elektryczność statyczna , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 32-35
 • Stefański M., Strawiński T. : Zagrożenia elektryczne w zakładach produkujących materiały budowlane , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4 (439) , s. 16-19
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 7-8, s. 6-10
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 14-17
 • Dźwiarek M.: Wymagania zasadnicze i procedura oceny zgodności sprzętu elektrycznego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 3, s. 13 - 15
 • Karski H.: Przewody ochronne. Cz.2, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1
 • Kowalski B., Karski H.: Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy., CIOP, 2002
 • Grabarczyk Z. : Zasady badania zagrożeń elektromagnetycznych na stanowiskach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Karski H.: Przewody ochronne. Cz.1., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Karski H.: Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w gospodarstwie rolnym., CIOP, 2000