Statystyki wypadków przy pracy

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
  • Ordysiński S. : Statystyczna analiza wypadków przy pracy wśród ślusarzy i w zawodach pokrewnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 6 (501) , s. 18-21
  • Ordysiński S. : Częstość wypadków przy pracy a wiek i staż poszkodowanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 22-26
  • Dąbrowski A., Zamojski A. : Wypadkowość w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 6-9
  • Ordysiński S. : Analizy wybranych danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 32-35
  • Zużewicz K., Konarska M., Łuczak A. : Injured Professional Drivers in Poland - An Analysis of the Causes and Effects in Relation to the Time of the Road Accident , International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2010, 16, 1, s. 81-91