Modelowanie i badania symulacyjne układów złożonych

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Grabowski A.: Symulacja współpracy z robotem w wirtualnym środowisku pracy. Wyniki badań ankietowych – założenia teoretyczne (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, 10(589), s. 8-12
 • Budziszewski P., Grabowski A., Milanowicz M., Jankowski J.: Workstations for people with disabilities: an example of a virtual reality approach, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 3, s. 367-373
 • Milanowicz M., Kędzior K.: Multibody model of the human upper extremity for fracture simulation, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 3, s. 320-326
 • Malińska M., Zużewicz K., Bugajska J.,Grabowski A.: Heart rate variability (HRV) during virtual reality immersion, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 1, s. 47-54
 • Grabowski A.: The influence of age-age correlations on epidemic spreading in social network, DOI:10.1140/epjb/e2014-50098-0, The European Physical Journal B, 2014, 87, s. 146
 • Grabowski A., Kosiński R.: Modeling of pedestrian evacuations in buildings, Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement , 2014, 7, s. 283-290
 • Felijakowski K., Kosiński R.: Bounded confidence model in complex networks, International Journal of Modern Physics C, 2013, 24, 8, s. 13500491-135004912
 • Jankowski J.: Interaktywne metody eksploracji wirtualnych środowisk w immersyjnej technice rzeczywistości wirtualnej, Mechanik, 2013, 7, s. 255-262 CD
 • Kosiński R., Grabowski A, : Matematyczne modelowanie i badania symulacyjne zachowania się ludzi podczas ewakuacji z budynków , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 20-25
 • Milanowicz M.: Koncepcja wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej do prowadzenia badań nad utratą równowagi człowieka, Mechanik, 2013, 7, s. 433-442 CD
 • Budziszewski P.: Zastosowanie kontrolera Kinect oraz zestawu czujników inercyjnych do rejestracji ruchu człowieka dla potrzeb sterowania oraz rzeczywistości wirtualnej, POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA, 2012, 2, s. 189-193
 • Grabowski A.: Wykorzystanie otwartego oprogramowania do rekonstrukcji stanowisk pracy, Pomiary Automatyka Robotyka, 2012, 2, s. 183-188
 • Grabowski A.: Wykorzystanie współczesnych technik rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej do szkolenia pracowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 4 (357), s. 18-22
 • Grabowski A., Rosińska M.: The relationship between human behavior and the process of epidemic spreading in a real social network, DOI:10.1140/epjb/e2012-20250-1, Eur. Phys. J. B., 2012, 85:248
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A.: Discrete and continuous models of pedestrian movement – a comparison, Acta Physica Polonica B, 2012, 5, s. 117-129
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A.: The dependency network in free operating system, Acta Physica Polonica B, 2012, 5, s. 47-52
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A. : Cooperation model with costly punishment, Acta Physica Polonica A, 2012, 121, s. s. 31-33
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A. : Models of pedestrian evacuation based on cellular automata, Acta Physica Polonica A, 2012, 121, s. 95-98
 • Jankowski J.: Wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej do teleoperacji robota mobilnego, POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA, 2012, 2, s. 265-269
 • Milanowicz M., Budziszewski P.: Komputerowy model kończyny górnej człowieka poruszany zespołem symulowanych mięśni, POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA, 2012, 2, s. 194-200
 • Budziszewski P., Grabowski A., Jankowski J., Milanowicz M.: Możliwości wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do projektowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5
 • Grabowski A., Kosiński R.A., Dźwiarek M.: Vision safety system based on cellular neural networks, Machine Vision and Applications, 2011, 22, s. 581-590
 • Milanowicz M., Budziszewski P.: Wykorzystanie symulacji komputerowej do rekonstrukcji wypadków przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3
 • Milanowicz M., Budziszewski P.: Wykorzystanie komputerowego modelu człowieka do rekonstrukcji wypadków przy pracy, Mechanik, 2011, 7, s. 567-574
 • Grabowski A., Kosiński R.: Life span in online communities, Phys. Rev., 2010, E 82
 • Grabowski A., Kosiński R., Dźwiarek M.: Artificial neural network for worker presence identyfication in dangerous zones using stereovision, Pomiary Automatyka Robotyka, 2009, 2, s. 142-151
 • Kosiński R., Grabowski A, : Modelowanie epidemii. Jak epidemie się szerzą i jak im przeciwdziałać , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5 (452) , s. 3-6
 • Grabowski A.: Interpersonal interactions and human dynamics in a large social network, Physica A, 2007, 385, s. 363-369
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Properties of an Evolving Directed Network with Local Rules and Intrinsic Variables, International Journal of Modern Physics C, 2007, 18, s. 43-52
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Evolving Directed Network with Intrinsic Variables and Local Rules: a Simple Model of WWW network, Acta Physica Polonica B, 2007, 38, , s. 1785
 • Grabowski A., N. Kruszewska: Experimental study of the structure of a social network and human dynamics in a virtual society, International Journal of Modern Physics C, 2007, 18, No. 10, s. 1527 - 1535
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Nonlinear model of epidemic spreading in complex social network, Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 2007, 11, No.4, s. 435-450
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Intelligent safety control with the advanced recognition of danger situations, Proceedings of 11th International Conference HAAMAHA 2007, Poznań, Poland, 2007
 • Kosiński R.A., M.Zaremba: Dynamics of the model of the Caenorhabditis Elegans neural network, Acta Phys. B, 2007, 38, s. 2201 – 2210
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Epidemic control in a hierarchical social network, International Journal of Modern Physics C, 2006, 17, s. 133-145
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Ising-based model of opinion formation in a complex network of interpersonal interactions, Physica A, 2006, 361, s. 651-664
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Evolution of a social network: The role of cultural diversity, Physical Review E, 2006, 73, s. 016135-1–016135-7
 • Grabowski A., Rosińska M. : The SIS Model for Assessment of Epidemic Control in a Social Network, Acta Physica Polonica B, 2006, vol. 37, nr 5, s. 1521-1535
 • Gradowski T. M., Kosinski R. A.: The Effect of an Electoral Campaign for Election Results in an Open Community, Int. J. Mod. Phys. C, 2006, 17, s. 1327-1338
 • Kosiński R.A.: Wprowadzenie do mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej, Oficyna Wyd. PW., Warszawa, 2006
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Simple Model of Spreading of Two Epidemics: Phase Transition and Pattern Formation, Acta Physica Polonica B, 2006, vol. 37, nr 5, s. 1561-1570
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Dynamics of one- and two-dimensional complex neural networks, Acta Physicae Superficierum, 2006, vol. VIII, s. 87-98
 • Kosiński R.A., Grabowski A., Siemiątkowska B.: Dwukamerowy, neuronowy system bezpieczeństwa do wykrywania sytuacji niebezpiecznych na zautomatyzowanych stanowiskach pracy, (W: AUTOMATION 2006), X konferencja Naukowo-Techniczna: Automatyzacja - Nowości i Perspektywy, Warszawa, 2006
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: The SIS Model of Epidemic Spreading in a Hierarchical Social Network, Acta Physica Polonica B, 2005, 36, s. 1579 - 1593
 • Kosiński R.A.: Modelowanie epidemii, Sprawy Nauki, 2005, 107, s. 10 - 11
 • Kosiński R.A., Siemiątkowska B., Grabowski A.: Neural system with the advanced recognition of danger situations for safety control, SIAS, Rosemont, Illinois, 2005
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Epidemic spreading in a hierarchical social network, Physical Review E, 2004, 70, 031908,
 • Grabowski A., Kosiński R.A., Krawiecki A.: Dynamics of a one-dimensional neural network with a small-world topology of synaptic connections, Phisica A, 2004, 341, s. 702 - 716
 • Kosiński R.A., Adamowski L.: Influence of the initial source of epidemic and preventive vaccination on the spreading phenomena in a two dimensional lattice, International Journal of Modern Phisics Computation, 2004, Volume 15, Issue 06
 • Siemiątkowska B., Kosiński R.A.: Application of neural networks for safety control, WSEAS Transactions on Computers, 2004, 3, s. 575 - 580
 • Stępień L., Krawiecki A., Kosiński R.A.: Stochastic Resonance in spatiotemporal on-off intermittency, Chaos, Solitons and Fractals, 2004, 19, s. 1243-1250
 • Kosiński R.A.: Inteligent neural system for safety control, Transactions on Systems, 2003, 2, s. 98-103
 • Ulaczyk J., Kosiński R.A. , Zagórski A.: On the thermodynamics of the Hopfield Neural Network with External Field, Acta Physica Polonica A, 2003, 104, s. 479-486
 • Kosiński R.A.: Sztuczne sieci neuronowe - dynamika nieliniowa i chaos, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 2002
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Neural system with two camera for the advanced recognition of danger situations on automatized work stands, (ESREL 2007), p.1225, Stavanger, Norway, 2001
 • Kosiński R.A., Krawiecki A., Sukiennicki A.: Chaotic Dynamics of a Linear Chain of Periodically Stimulated Neurons with Random Synaptic Conections, Acta Physica Polonica A, 2001, 100, s. 89-99
 • Kosiński R.A., Sinołęcka M.: On the Influence of Synaptic Dilution on Memory Properties of Neural Network, (W: "Neural Networks and Soft Computing" wyd. L.Rutkowski, J.Kacprzyk, Springer Verlag), Brak, Heidelberg, 2001
 • Krawiecki A., Sukiennicki A., Kosiński R.: Stochastic resonance in coupled threshold elements with input signals shifted in phase, International Journal of Modern Physics B, 2000, 14, s. 837-852
 • Krawiecki A., Sukiennicki A., Kosiński R.: Stochastic resonance in two coupled threshold elements with phase-shifted input signals, Acta Physica Polonica B, 2000, 31, s. 1015-1025
 • Krawiecki A., Sukiennicki A., Kosiński R.A.: Resonance and noise-enchanced order with spatiotemporal periodic signal, Physical Review E, 2000, 62, s. 7683- 7689