Informacyjna KAMPANIA społeczna 2014 - DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY
 
Jak wziąć udział w kampanii

 

 

Jak wziąć udział w kampanii społecznej?

 

1. Zastanów się nad potrzebami w swoim najbliższym otoczeniu

2. Sprawdź swoje możliwości

3. Zaplanuj działanie - co można zrobić w ramach kampanii?

4. Wypełnij i prześlij DEKLARACJĘ UDZIAŁU W KAMPANII - wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać do CIOP-PIB faxem (0-22 623 32 64) lub mailem (agasz@ciop.pl)

5. Zrealizuj, opisz i pochwal się swoim przedsięwzięciem - opis przedsięwzięcia opublikujemy na stronie internetowej kampanii

6. Odbierz DYPLOM UDZIAŁU W KAMPANII (na koniec roku)

 
Konkurs na grę

 

KONKURS NA GRĘ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY LUB W DOMU


W ramach kampanii społecznej MODA NA BEZPIECZEŃSTWO Dział BHP Oddziału Elektrownia Turów zorganizował konkurs dla dzieci pracowników elektrowni na opracowanie gry planszowej BHP. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i wykonanie gry o tematyce związanej z bezpieczeństwem w pracy lub w domu.

Prace zostały ocenione przez Komisję konkursową pod względem: merytorycznym, estetycznym, atrakcyjności dla grających oraz samodzielności wykonania. Zdaniem członków komisji ocena prac  nie była łatwym zadaniem, ponieważ wszystkie prace były bardzo ciekawe i bajecznie kolorowe. Niektóre gry miały dodatkowo bardzo ciekawe i oryginalne tytuły, np.: „Bezpieczna droga do gwiazd”, „Behaperowie”, „Jarzenia dla uważenia”, „Bezpieczniki”, „BHP w pracy jak na tacy”, „(Nie)bezpieczny”, „Bhp dookoła nas”, czy „Bądź bezpieczny”.

Przyznane zostały nagrody dla za I, II i III miejsca w trzech kategoriach wiekowych oraz 3 wyróżnienia.

 

Konkurs


Pierwsze nagrody:

 

Pierwsza nagroda

 

Pierwsza nagroda

 

Pierwsza nagroda