Wykaz Projektów
Streszczenie

Wykorzystanie różnorodnych form artystycznych przekazu w upowszechnianiu problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy i nauki

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Szczygielska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowiskach pracowniczych
i szkolnych przez różnorodne formy artystyczne, wspomagające kształtowanie postaw probezpiecznych i prozdrowotnych.

W ramach zadania przeprowadzono następujące działania:

– zorganizowano 3 konkursy na plakat bezpieczeństwa pracy(konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy „Bezpiecznie od początku”, konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy „Biuro”, konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy „Depresja”)

Zadanie 4.G.26.  Kurier ilustrowany O!ZNAKI PRACY 2020

Zadanie 4.G.26. Kurier ilustrowany O!ZNAKI PRACY 2020

 

– zorganizowano 6 konkursów plastycznych dotyczących bezpiecznych zachowań dla uczniów szkół podstawowych(„Czym skorupka za młodu nasiąknie… bezpiecznie od początku” dla uczniów szkół podstawowych z całej Polski, „Tato, mamo pracuj bezpiecznie” dla dzieci pracowników firmy Trakcja PRKiI S.A., „Moje bezpieczne miejsce nauki” dla uczniów szkół podstawowych z Bytomia, „Moje bezpieczne miejsce nauki” dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych z Warzyna Pierwszego, „Moje bezpieczne miejsce nauki”, dla uczniów szkół podstawowych z Warszawy i Giżyc, „Mój WF – zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo” dla uczniów z szkół podstawowych z całej Polski)

- zorganizowano 3 konkursy fotograficzne poświęcone problematyce bezpieczeństwa i zdrowia w pracy(„O!ZNAKI PRACY” – trzy edycje)

- zorganizowano 3 konkursy filmowe na temat człowieka w środowisku pracy(„O!ZNAKI PRACY” – trzy edycje)

- zorganizowano 17 wystaw upowszechniających wyniki konkursów(10 wystaw plakatów bezpieczeństwa pracy w Warszawie i Krakowie,3 wystawy prac plastycznych w Warszawie,4 wystawy fotografii w Warszawie)

- zorganizowano 3 pokazy filmów konkursowych(pokaz filmów nagrodzonych w ramach I, II i III edycji konkursu „O!ZNAKI PRACY” w Warszawie)

- opracowano i upowszechniono3 rodzaje materiałów dotyczących problematyki realizowanych konkursów w postaci drukowanej– plakaty (9 tys. egz.), pocztówki (4,5 tys. egz.), katalogi – 3 rodzaje (1,8 tys. egz.)

-  opracowano 3 rodzaje materiałówdotyczących problematyki realizowanych konkursów (plakaty, prace plastyczne, fotografie) i publikowanychw postaci elektronicznejw mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz na stronach internetowych serwisów branżowych.

Dodatkowo w ramach zadania:

-  uruchomiono i aktualizowano portal oznakipracy.ciop.pl (od czerwca 2017 do listopada 2019 r. portal odwiedziło ponad 11 tys. użytkowników, którzy w sumie obejrzeli ok. 36 tys. stron portalu)

- uruchomiono i aktualizowano profil Facebook konkursu „O!ZNAKI PRACY” (ponad 800 obserwujących, całkowity zasięg opublikowanych postów w okresie od lipca 2017 do listopada 2019 r. – 19 tys. osób)

-  uruchomiono profile konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy (1720 obserwujących)
i konkursu „O!ZNAKI PRACY” (50 obserwujących) w portalu Instagram.

Wyniki zadania przedstawiono w 4 publikacjach przygotowanych do czasopism o zasięgu krajowym.Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019