Wykaz Projektów
Streszczenie

Budowanie rozpoznawalności CIOP-PIB na rynku międzynarodowym, jako jednostki naukowej działającej w zakresie inżynierii środowiska

Kierownik projektu: mgr inż. Alfred Brzozowski

Streszczenie projektu:

 

Projekt był realizowany w ramach programu Promocja Zagraniczna finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w latach 2019-2020.

 

 

Cele projektu:

  • zwiększanie i podtrzymywanie rozpoznawalności CIOP-PIB jako polskiej instytucji naukowej oraz upowszechnianie polskich osiągnięć związanych z ergonomią i bezpieczeństwem pracowników w zagranicznych środowiskach naukowych
  • zachęcenie instytucji, naukowców, doktorantów i studentów do współpracy w dyscyplinie inżynierii środowiska i innych dziedzinach nauki kluczowych dla rozwoju innowacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

Zrealizowane działania:

  • Opracowanie i upowszechnienie materiałów informacyjno-promocyjnych z ofertą współpracy i aparaturową do promocji zagranicznej polskiej nauki w obszarze inżynierii środowiska
  • Opracowanie i uruchomienie aplikacji komputerowej w formie wirtualnej wizyty w laboratoriach Tech-Safe-Bio
  • Zorganizowanie staży naukowych w Instytucie w celu promocji możliwości współpracy dla 3 osób

Produkty:

 


Wirtualna wycieczka po laboratoriach
Staże międzynarodowe w CIOP-PIB Folder informacyjny Oferta badań CIOP-PIB

 

 

Termin realizacji

1.10.2019-31.12.2020

 

Źródło finansowania:

Program Promocja Zagraniczna finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w latach 2019-2020

 

Podstawa prawna

umowa PPI/PZ/2019/1/00076/U/00001

 

Więcej informacji o projekcie w wersji: na komputer, mobilnejJednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.10.2019 – 31.12.2020