Wykaz Projektów
Streszczenie

Upowszechnianie wybranych metod przeciwdziałania narażeniu na stres i zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

Streszczenie projektu:

 

 

Zadanie 1.3 „Upowszechnianie wybranych metod przeciwdziałania narażeniu na stres i zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym” w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

 

Okres realizacji: 1.09.2017-31.12.2020

 

Cele realizacji zadania:

  • Promowanie metod zmniejszenia narażenia na stres wśród pracownikówz wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji
  • Promowanie metod zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji

 

Grupa docelowa:

Adresatami działań są pracownicy narażeni na stres oraz zaburzenie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Z badań OECD Employment Outlook (2014) wynika, że 50% Polaków nie odczuwa stresu w pracy, natomiast możliwość godzenia pracy i życia rodzinnego deklaruje w badaniach jedynie ok. 0,5 tys. pracowników najemnych (4,6% z ponad 12 tys. pracowników w wieku 15-64 lata).

Jak wskazują wyniki badań CIOP-PIB zaburzenie równowagi praca – dom przekłada się na wzrost poziomu depresji, szczególnie wśród młodych kobiet (do 30 roku życia). Zadanie jest zatem kierowane przede wszystkim do osób młodych. Osoby w wieku 25-34 lata stanowią też najliczniejszą grupę użytkowników mediów społecznościowych (25% użytkowników takich mediów). Biorąc pod uwagę skalę narażenia na stres w Polsce oraz wpływ stresu na zdrowie zadanie jest także kierowane do osób korzystających z usług medycznych w placówkach medycznych Luxmed, Medicover i Damian w całym kraju. 

 

Rezultaty i produkty realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

Rezultat:

Podniesienie świadomości pracowników z zakresu zmniejszenia narażenia na stres oraz zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

 

Produkty:

  •  Filmy animowane na temat zmniejszenia narażenia na stres wśród pracowników w aspekcie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, nagrodzone przez jury
  • Profil w serwisie społecznościowym Facebook poświęcony prewencji stresu w pracy w aspekcie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym
  • Kanał do promocji filmów nagrodzonych w konkursie w serwisie społecznościowym Youtube
  • Raport podsumowujący kampanię medialną na monitorach reklamowych w placówkach medycznych Luxmed, Medicover i Damian
  • konferencji na temat metod radzenia sobie ze stresem i metod zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym
  • Materiały konferencyjne w wersji drukowanej


Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.12.2020