Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowywanie i wydawanie krajowego czasopisma popularnonaukowego „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”

Kierownik projektu: mgr Kamil Jach

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie i wydanie krajowego czasopisma popularnonaukowego Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka.W latach 2017–2019 w miesięczniku opublikowano 160artykułów o charakterze naukowym i ok. 430 materiałów publicystyczno-informacyjnych (w sumie ok. 590), opracowanych przez 89 autorów z CIOP-PIB i 103 autorów z innych instytucji oraz firm.

Miesięcznik jest adresowany do instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni, laboratoriów, biur projektowych i konstrukcyjnych, personelu przemysłowej służby zdrowia oraz do służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do pracodawców i pracowników.

Na strony internetowe Instytutu (www.ciop.pl) były wprowadzane spisy treści bieżących numerów miesięcznika, streszczenia w języku polskim i angielskim oraz pierwsze strony okładek, a z około półrocznym opóźnieniem – pełne teksty artykułów o charakterze naukowym w układzie problemowym. Artykuły zostały przygotowane w zgodzie z procedurą wydawniczą miesięcznika, przeprowadzaną na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zakładających m.in. wprowadzenie międzynarodowego standardu Double Blind Peer Review oraz zapory Ghost-writing. Wszystkie materiały merytoryczne były, poza dwustopniową redakcją językową oraz korektą techniczną, opiniowane przez wybranych redaktorów tematycznych BP, a następnie przekazywane do recenzji 2 niezależnym recenzentom.

Bezpieczeństwo Pracy jest indeksowane w CISDOC, OSH UPDATE, BazTech, PBN i INDEX COPERNICUS. Na strony INDEX COPERNICUS są sukcesywnie wprowadzane streszczenia publikowanych artykułów.

 

  Opracowywanie i wydawanie krajowego czasopisma popularnonaukowego Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka  
  Zadanie 4.G.13. Opracowywanie i wydawanie krajowego czasopisma popularnonaukowego Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka  

 

Miesięcznik był wydawany w formacie A4, po 32 strony w numerze (za wyjątkiem numeru 1/2017, który liczył 40 stron), w nakładzie do 2500 egzemplarzy, w pełnym kolorze. Około 800 egzemplarzy każdego numeru rozpowszechniano nieodpłatnie wśród instytucji państwowych i odbiorców ściśle współpracujących z Instytutem oraz podczas organizowanych konferencji, targów, szkoleń itp. Na strony internetowe Instytutu (www.ciop.pl) wprowadzane są spisy treści bieżących numerów miesięcznika, streszczenia artykułów o charakterze naukowym w języku polskim i angielskim oraz pierwsze strony okładek, a z około półrocznym opóźnieniem – pełne teksty artykułów o charakterze naukowym w układzie problemowym.

Dystrybucją Bezpieczeństwa Pracy zajmowali się kolporterzy: RUCH S.A, KOLPORTER SA,
GARMOND PRESS S.A., GLM Gajewski & Morawski Sp. J. oraz redakcja.Jednostka: Dział Wydawnictw

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019