Wykaz Projektów
Streszczenie

Upowszechnianie zagranicznych źródeł informacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy według obszarów tematycznych w środowisku użytkowników krajowych

Kierownik projektu: mgr Wioletta Klimaszewska, mgr Karolina Farin

Streszczenie projektu:

 

Realizowane prace obejmowały przede wszystkim przegląd zasobów informacyjnych europejskich instytucji i organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji udostępnianych online, a także wybór materiałów informacyjnych zgodnie z potrzebami użytkowników krajowych, ich tłumaczenie na język polski oraz upowszechnianie w witrynie internetowej CIOP-PIB w sekcjach związanych z Krajowym Punktem Centralnym EU-OSHA. Przegląd i wybór dotyczył materiałów takich instytucji, jak: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
(EU-OSHA), Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), Międzynarodowa Organizacja Pracy.

Na stronie internetowej Krajowego Punktu Centralnego zamieszczono tłumaczenie 6 wybranych publikacji, 3 zestawienia wybranych, najnowszych wydawnictw EU-OSHA oraz 1 zestawienie tematyczne i wybór linków do zasobów internetowych dotyczących zróżnicowanych grup pracowników: młodych ludzi, starzejących się pracowników, osób niepełnosprawnych itp.

 

Zadanie 4.Z.16. Publikacja Europejskiej Fundacji Poprawy Warunków Życia i Pracy przetłumaczona na jęz. polski

 

 

 

 

Informacje o najnowszych zagranicznych publikacjach, szczególnie tych związanych tematycznie z działaniami prowadzonymi na poziomie krajowym, upowszechniono wśród uczestników takich sieci partnerskich współpracujących z CIOP-PIB, jak np. Krajowa Sieć Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA i polska sieć Enterprise Europe Network (EEN).
W ramach współpracy z EEN zorganizowano 2 seminaria tematyczne dla Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości z Łodzi, która pełni w sieci EEN rolę ambasadora ds. BHP.

Utworzono i prowadzono profil CIOP-PIB w portalu społecznościowym Facebook, wykorzystując go do promowania interesujących informacji pochodzących z międzynarodowych źródeł informacji.

Na stronie internetowej KPC przygotowano informację o możliwościach wykorzystania filmu NAPO (nawiązując do realizowanego w latach poprzednich projektu „Napo dla nauczycieli”, mającego na celu upowszechnianie materiałów dydaktycznych, wspierających nauczycieli we wprowadzaniu elementów wiedzy o bezpieczeństwie do programów nauczania szkolnego).

W ramach zadania opracowano 6 artykułów i 4 prezentacje popularyzujące bezpieczeństwo pracy.Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016