Wykaz Projektów
Streszczenie

Doskonalenie klasyfikacji, wyszukiwania i udostępniania informacji z zastosowaniem specjalistycznego tezaurusa dziedzinowego „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia"

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel

Streszczenie projektu:

 

W ramach zadania realizowano prace związane z doskonaleniem dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych z wykorzystaniem tezaurusa „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”. Zakres realizowanych prac obejmował:

  • Wprowadzanie zmian aktualizacyjnych oraz rozbudowę zasobów terminologii: polskiej wersji językowej tezaurusa „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” oraz słownika słów kluczowych. Zweryfikowano kartoteki wzorcowe w komputerowym systemie bibliotecznym ALEPH: tezaurus i słownik słów kluczowych. Prace obejmowały aktualizacje i modyfikacje deskryptorów w polskiej wersji językowej (ponad 320). Zweryfikowano zbiór powiązań pomiędzy deskryptorami (zbiór relacji). Łączna liczba deskryptorów w języku polskim wynosi ok. 12 260. Rozbudowano zbiór polskich askryptorów (o ponad 180), stanowiących tzw. synonimy wyszukiwawcze. Łączna liczba askryptorów wynosi ok. 1300. Nową wersję tezaurusa udostępniono w bibliotecznym systemie komputerowym oraz na stronie internetowej biblioteki w formacie pdf. Aktualizowano słownik słów kluczowych zawierający słownictwo uzupełniające opisy rzeczowe dokumentów w bibliotecznym systemie komputerowym. Na stronie internetowej udostępniono aktualizowany plik zawierający zestawienie źródeł terminologii (słowniki, glosariusze, tezaurusy) powiązanych z tematyką bezpieczeństwa pracy.
  • Weryfikację opisów rzeczowych w rekordach bibliograficznych w bibliotecznym systemie komputerowym ALEPH z wykorzystaniem zaktualizowanej wersji tezaurusa (opisy rzeczowe ponad 4500 rekordów bibliograficznych opracowanych dla nabytków biblioteki
    w latach ubiegłych). Do rekordów wprowadzono uzupełnienia opisu rzeczowego: deskryptory i słowa kluczowe. Kontynuowano weryfikację rekordów opracowanych dla poradników. Zaktualizowaną listę 345 poradników wraz z linkami do systemu ALEPH udostępniono na stronach internetowych biblioteki.

 

Zadanie  4.Z.15. Tezaurus „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” w systemie komputerowym ALEPH – lista terminów polskich

 

  • Weryfikację procedur indeksowania i wyszukiwania w bazach komputerowego systemu bibliotecznego. Realizowano prace związane z wdrożeniem wyszukiwarki fasetowej Primo Ex Libris w bibliotecznym katalogu elektronicznym, dostosowano interfejs wyszukiwawczy i cechy funkcjonalne wyszukiwarki do potrzeb biblioteki. Weryfikowano procesy aktualizacji plików odzwierciedlających zawartość baz bibliograficznych systemu indeksowanych przez wyszukiwarkę Google. Prowadzono działania usprawniające dostęp do katalogu biblioteki w systemie ALEPH oraz komunikację z użytkownikami informacji. Monitorowano także zapytania użytkowników oraz odpowiedzi na ankietę utrzymywaną na stronie internetowej biblioteki.
  • Współpracę z partnerami zagranicznymi i krajowymi, m.in. z firmą ALEPH Polska będącą przedstawicielem firmy Ex Libris (w zakresie wdrożenia funkcji wyszukiwania fasetowego w katalogu elektronicznym przez aplikację wyszukiwarki zintegrowanej z systemem
    bibliotecznym ALEPH), Polskim Towarzystwem Informacji Naukowej (PTIN), International Society for Knowledge Organization (ISKO), oraz z Międzynarodowym Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (CIS).
  • Uczestniczono w szkoleniach i webinariach dotyczących: funkcjonowania multiwyszukiwarki fasetowej, baz czasopism elektronicznych oraz przetwarzania i opracowania statystycznego danych, indeksowania treści dokumentów, wyszukiwania i dostępu do zasobów oraz digitalizacji zasobów.

 

Wyniki zadania zaprezentowano na 4 konferencjach o zasięgu krajowym i 1 o zasięgu międzynarodowym oraz upowszechniono w 4 artykułach i 2 rozdziałach w monografii.Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016