Wykaz Projektów
Streszczenie

Zastosowanie komunikacji wizualnej do kształtowania postaw probezpiecznych i prozdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk szkolnych

Kierownik projektu: mgr Marta Derlicka

Streszczenie projektu:

 

Głównym celem zadania było upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w środowiskach pracowniczych i uczniowskich z wykorzystaniem narzędzi komunikacji wizualnej, wspomagających działania skierowane na kształtowanie postaw probezpiecznych i prozdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk szkolnych.

Zrealizowano trzy edycje cyklicznego ogólnopolskiego konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy, którego celem było uzyskanie projektów plakatów, promujących we współczesnej formie problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy: „Komputerowy świat”, „Praca a czas wolny” i „Bezpieczeństwo przede wszystkim”. W ramach zadania zorganizowano także sześć wystaw plakatów bezpieczeństwa pracyupowszechniających wyniki tego konkursu.

W ramach zadania zorganizowano również (lub współorganizowano) dziewięć lokalnych konkursów plastycznych, przede wszystkim dla uczniówszkół podstawowych, ale również gimnazjów i dzieci z przedszkoli.Konkursy byłypoświęcone problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i miały na celu wspomaganie w kształtowaniu postaw probezpiecznych w środowiskach szkolnych. Zrealizowano konkursy:

-      „Komputerowy świat” – dla uczniów szkół podstawowych w gminie Gaszowice (woj. śląskie)

-      „Komputerowy świat” – dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie i Giżycach (woj. mazowieckie)

-      „Dbam o swoje bezpieczeństwo i zdrowie” – dla uczniów szkół i przedszkoli powiatu kłobuckiego, w Wręczycy Wielkiej (woj. śląskie) – współorganizacja

-      „Praca/nauka a czas wolny” – dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie i Giżycach (woj. mazowieckie)

-      „Praca strażaka w oczach dziecka” – dla uczniów szkół i przedszkoli powiatu kłobuckiego, w Wręczycy Wielkiej (woj. śląskie) – współorganizacja

-      „Bezpieczni na starcie” – dla uczniów starachowickich szkół podstawowych – Starachowice (woj. świętokrzyskie)

-      „Moje bezpieczne wakacje” – dla uczniów szkół podstawowych powiatu kłobuckiego w Węglowicach (woj. śląskie) – współorganizacja

-      „Bezpieczeństwo przede wszystkim” – dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie i Giżycach (woj. mazowieckie)

-      „Bezpieczeństwo przede wszystkim” – dla uczniów szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim (woj. warmińsko-mazurskie).

Zorganizowano dziewięć wystaw pokonkursowych prac plastycznych – w Gaszowicach, Warszawie (trzykrotnie), Starachowicach, Węglowicach (trzykrotnie) i Nowym Mieście Lubawskim.

Zorganizowano także trzy edycje konkursu fotograficznego pn. „Bezpieczeństwo pracy w obiektywie”, którego celem było skierowanie uwagi uczestników na potencjalne zagrożenia występujące w otoczeniu. Uczestnikami konkursu byli młodzi pracownicy i uczniowie szkół średnich. Wyniki konkursu upowszechniono na trzech wystawach pokonkursowych – w Gaszowicach, Puławach i Starachowicach.

Opracowywane były też na bieżąco materiały informacyjne dotyczące realizowanych konkursów i wystaw w postaci drukowanej i elektronicznej, a część z nich umieszczana była w serwisach internetowych. Wramach 3. etapu zadania dodatkowo zorganizowano (na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Sztuk Pięknych) retrospektywną uliczną wystawę plakatów z kolekcji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Na wystawie zaprezentowano 60 plakatów wybranych z 23 edycji konkursu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania w latach 2014-2016 miały zasięg zarówno ogólnopolski (konkursy na plakat bezpieczeństwa pracy), jak i lokalny (konkursy plastyczne i fotograficzne). Ukierunkowane na środowiska lokalne objęły swoim zasięgiem województwa: warmińsko–mazurskie, mazowieckie, śląskie i świętokrzyskie. W sumie zorganizowano 15 konkursów i 17 wystaw.

Uczestnikami i odbiorcami realizowanych przedsięwzięć byli uczniowie szkół podstawowych i ich nauczyciele, młodzież szkolna i studenci, a także środowiska pracodawców i pracowników. Działania upowszechniające problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia objęły około 30 tys. osób (głównie dzieci ze szkół podstawowych, nauczycieli i rodziców uczestniczących w konkursach plastycznych i wystawach pokonkursowych, studentów uczestniczących w konkursach na plakat bezpieczeństwa pracy i wystawach plakatów, uczestników konkursów fotograficznych oraz lokalnych pikników i wystaw plenerowych plakatów).

Cele zadania były realizowane także przez wydrukowanie i upowszechnianie: 9 tys. plakatów bezpieczeństwa pracy, 1,8 tys. pokonkursowych katalogów plakatów, 3 tys. pocztówek z plakatami, a także 2,4 tys. ulotek informacyjnych o wydrukowanych i przeznaczonych do rozpowszechnienia plakatach bezpieczeństwa pracy.

Wyniki zadania przedstawiono w 7 publikacjach o zasięgu krajowym (artykuły i materiały informacyjne) oraz w 41 opublikowanych informacjach w mediach społecznościowych i na portalach.

 

        

 

Zadanie 4.Z.08. Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy Edycja: „Bezpieczeństwo przede wszystkim”
I nagroda – Małgorzata Komorowska

Zadanie 4.Z.08. Konkurs plastyczny pn. Bezpieczeństwo przede wszystkim Nagroda główna – Marta Wiazowska

(kl. V, S.P. nr 341 w Warszawie)

 

 Jednostka: Ośrodek Promocji i Wdrażania

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016