Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych

Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Bartkowiak

Streszczenie projektu:

 

Projekt badawczy nr 11 pt. „Opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych" realizowany na podstawie umowy nr SP/K/11/207770/13 z dnia 29.10.2013 r. w ramach strategicznego projektu badawczego "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach"

 

Konsorcjum realizujące projekt:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lider konsorcjum)

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. (Współwykonawca)

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórnia Umundurowania Strażackiego (Współwykonawca)

 

Kierownik projektu:

dr inż. Grażyna Bartkowiak, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

tel: 42 648 02 32, e-mail: grbar@ciop.lodz.pl

 

Termin realizacji projektu:

01.12.2013 – 29.02.2016

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest opracowanie i wytworzenie modeli, a następnie prototypów zestawów bielizny i odzieży ochronnej dla ratowników górniczych zapewniających bezpieczeństwo oraz oddawanie ciepła oraz możliwość monitorowania stanu fizjologicznego ratownika w warunkach akcji w gorącym środowisku, w celu zapobiegania przegrzania organizmu.

Zestawy odzieży powinny spełniać wymagania norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/686/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1989 r., dotyczącą środków ochrony indywidualnej.

 

Rezultaty projektu:

1. Model aktywnej bielizny z funkcją termoregulacji mikroklimatu pododzieżowego i możliwością współpracy z systemem monitorowania reakcji fizjologicznych ratownika w warunkach prowadzenia akcji ratowniczej.

2. Model/prototyp odzieży ochronnej dla ratownika górniczego o konstrukcji zapewniającej możliwość oddawania ciepła w warunkach prowadzenia akcji ratowniczej.

4. Metodyka oceny właściwości ergonomicznych oraz funkcjonalności zestawu odzieży dla ratownika górniczego podczas badań laboratoryjnych oraz w warunkach poligonowych.

5. Wytyczne do stosowania opracowanego zestawu odzieży dla ratowników, uwzględniające warunki i czas pracy.

6. Metodyka określania bezpiecznego czasu pracy ratowników górniczych w zaprojektowanych zestawach odzieżowych.Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.12.2013 – 29.02.2016