Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody uwzględnienia niepewności pomiarów w ocenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas ultradźwiękowy.

Kierownik projektu: mgr inż. Jan Radosz

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie metody uwzględniania niepewności pomiarów hałasu ultradźwiękowego w ocenie ryzyka zawodowego, opracowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, przeprowadzenie pilotażowego szkolenia oraz przygotowanie publikacji.
W wyniku realizacji zadania opracowano metody wyznaczania niepewności typu A (analiza statystyczna, rozkłady prawdopodobieństwa) dla dwóch wariantów rozkładów statystycznych oraz niepewności typu B (aparatura pomiarowa, położenie mikrofonu w czasie wykonywania pomiarów). Metody te zostały opracowane na podstawie analizy statystycznej wyników badań wykonanych w ramach zadania, dokumentów normatywnych oraz danych literaturowych. Opracowano również metodę wyznaczania niepewności rozszerzonej przy zakładanym poziomie ufności.
Przygotowano nową procedurę pomiarową hałasu ultradźwiękowego, zawierającą m.in.: wymagania dotyczące aparatury pomiarowej oraz okresowej kontroli metrologicznej, wymagania co do środowiska pomiarowego, opis postępowania w czasie przeprowadzania pomiarów, zagadnienie korekcji wyniku pomiaru, metodę wyznaczania niepewności pomiarów, wytyczne oceny ryzyka zawodowego. Opracowano również serwis internetowy dostępny pod adresem www.ultradzwieki.com.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Radosz J., Methodology issues of ultrasonic noise exposure assessment., Noise Control Engineering Journal, 60,6: 645-654., 2012
  2. Radosz J., Procedura pomiarówa halasu ultradźwiękowego w środowisku pracy., Postępy akustyki. Red. A.Leniowska, A.Brański, Polskie Towarzystwo Akustyczne, s. 327-337., 2013

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013