Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody oceny efektywności procesów elektromagnetoterapeutycznych w leczeniu narządu ruchu (badania modelowe i jakościowe)

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk

Streszczenie projektu:

Celem zadania było zbadanie ilościowe i jakościowe problemów wynikających z elektromagnetoterapii. Przeprowadzona analiza rynku usług fizjoterapeutycznych wykazała, że obecnie jedyną techniką terapeutyczną jest magnetoterapia i dlatego dalsze badania skupiły się na tej technice. Wykonano modele numeryczne odnoszące się do zagadnień magnetoterapii. Zamodelowano dwie techniki magnetoterapeutyczne: stymulację wzdłużną i poprzeczną, w dwóch stanach organu stymulowanego: kości całej i złamanej. Analizowano możliwość traktowania terapii elektromagneto-terapeutycznej (magnetoterapii) jako terapii alternatywnej, opartej na efekcie placebo. Na podstawie wyników badań wykazano, że magnetoterapia jest bezpieczna zarówno dla pacjenta, jak i dla personelu.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010