Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody b adań odpornosci na działanie czynników atmosferycznych materiałów wielofunkcyjnych, przeznaczonych na odzież ochronną.

Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Łężak

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem zadania było opracowanie metody badań odporności materiałów odzieży ochronnej na łączne działanie czynników atmosferycznych. Przeprowadzono badania wybranych właściwości poszczególnych rodzajów materiałów po ekspozycji na działanie czynników atmosferycznych w warunkach naturalnych. Oceniono zmiany barw badanych materiałów oraz wyznaczono wytrzymałości mechaniczne. Na podstawie przeprowadzonych badań materiałów po pierwszej ekspozycji na czynniki atmosferyczne stwierdzono inicjację procesów starzenia, charakteryzującą się m.in. zmniejszeniem odporności mechanicznej, odporności chemicznej i rezystancji powierzchniowej oraz bardzo zróżnicowaną zmianę barwy badanych materiałów. Następnie wykonano adaptację stanowiska do badania odporności wybarwień materiałów odzieżowych na światło w celu prowadzenia w warunkach laboratoryjnych symulacji oddziaływania na materiały odzieżowe czynników atmosferycznych. Po ekspozycji na działanie czynników atmosferycznych w warunkach tzw. sztucznej pogody przeprowadzono badania materiałów w zakresie: - wytrzymałości na rozdzieranie i zrywanie, - rezystancji powierzchniowej materiałów antyelektrostatycznych, - waskaźników : przesiąkliwości, niezwilżalności i absorpcji rozcieńczonych kwasów i zasad przez materiały chroniące przed działaniem ciekłych substancji chemicznych, - rozprzestrzeniania się płomienia i oceny stopnia zniszczenia materiałów stosowanych na odzież ochronną przed czynnikami gorącymi po 2400-godz. ekspozycji na działanie czynników atmosferycznych w warunkach naturalnych, - współrzędnych chromatyczności i współczynnika luminancji świetlnej materiałów tła odzieży ostrzegawczej po naświetlaniu w ksenoteście bez oddziaływania sztucznej pogody w celu określenia wpływu warunków atmosferycznych na dynamikę zmiany barwy. Na podstawie przeprowdzonych badań zostały opracowane procedury.Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.05.2010