Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania dotyczące psychospołecznych uwarunkowań motywacji do podejmowania pracy zawodowej przez osoby niepełnosprawne w Polsce

Kierownik projektu: mgr Karolina Pawłowska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było określenie psychospołecznych uwarunkowań motywacji do podejmowania pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku pracy i w zakładach pracy chronionej oraz osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzedach pracy i poszukujących pracy, a także opracowanie materiałów szkoleniowych, wytycznych i zaleceń dla służb zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. W badaniach uczestniczyło 470 osób niepełnosprawnych w wieku 18-65 lat z niepełnosprawnością narządu ruchu, niepełnosprawnością narządów wewnetrznych, dysfunkcją narządu wzroku i dysfunkcją narządu słuchu. Do badań, które przeprowadzono metodą wywiadu, uzto: WPI (wersja dla pracowników) T. Amabile w adaptacji M. Karwowskiego, kwestionariusz STZ (Styl Twórczego Zachowania) A. Strzałeckiego, Kwestionariusz Temperamentu EAS A. H. Bussa, R. Polomina oraz ankieta własna utworzona na potrzeby realizacji zadania. Jak wykazała analiza otrzymanych wyników, najważniejszymi motywami podejmowania bądź utrzymywania aktywności zawodowej jest chęć bycia potrzebnym oraz względy ekonomiczne. Skala nagród zewnetrznych jest lepiej oceniana niż skala zadowolenia płynacego z wykonywania pracy. Motywacja wewnetrzna dominowała nad motywacją zewnętrzną. Porzygotowano wytyczne i zalecenia dla służb zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, dotyczące podejmowania działań służących motywowaniu tych osób do pracy.Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010