Wykaz Projektów
Streszczenie

Metoda szacowania ryzyka wystąpienia wyładowań elektrostatycznych w pomieszczeniach pracy

Kierownik projektu: dr inż. Zygmunt Grabarczyk

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie metody szacowania ryzyka wystąpienia wyładowań elektrostatycznych (ESD), wymaganej zgodnie z dyrektywą ATEX USERS 89/391/EWG i wdrażającym ją Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. W celu ograniczenia liczby wypadków opracowano narzędzia do wspomagania obowiązkowej analizy i oceny ryzyka zapłonu atmosfer wybuchowych przez ESD w zakladach pracy. Zaprojektowano miernik do pomiaru ładunku elektrostatycznego transferowanego w czasie ESD. Następnie opracowano wykaz parametrów środowiska pracy niezbędnych od uwzględnienia w liście kontrolnej. Zmontowano i uruchomiono miernik oraz opracowano listę kontrolną. Opracowana lista kontrolna EX-ESD obejmuje większość sytuacji zagrożeń wybuchowych powodowanych przez elektryczność statyczną, za wyjątkiem kopalni, zbiornikowców oraz zastosowańi produkcji materiałów wybuchowych Na podstawie statystyk niemieckich i amerykańskich oraz danych krajowych o liczbie wybuchów w przemyśle oszacowano, że średnia ilość wypadków inicjacji atmosfer wybuchowych przez ESD w polskich zakładach pracy wynosi ok. 22 rocznie.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektrostatycznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010