Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój oprogramowania wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Kierownik projektu: mgr inż. Andrzej Biernacki

Streszczenie projektu:

Celem zadania był rozwój i aktualizacja oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla polskich przedsiębiorstw, wspomagającego kompleksowo zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnie z obowiązującym prawem oraz najnowszymi osiagnięciami wiedzy w zakresie bhp. W ramach realizacji zadania rozbudowano, udoskonalono i zaktualizowano komputerowy system STER wspomagający zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, zgodnie z postępem wiedzy i legislacji, a także z uwzględnieniem doswiadczeń i potrzeb użytkowników.Rozszerzono jego funkcjonalność oraz zoptymalizowano funkcje i procedury już istniejące. Opracowano 4 kolejne nowe wersje systemu STER: 7.1, 8.0, 8.1 i 8.2, o sukcesywnie zwiększanej funkcjonalności i wydajności, coraz bardziej przyjazne dla użytkownika.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010