Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój i aktualizacja portalu internetowego upowszechniającego najnowszą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Suchecka

Wykonawcy: inż. Andrzej Biernacki

Streszczenie projektu:

W ramach zadania portal wielokrotnie modernizowano pod względem technologicznym i rozszerzono w zakresie funkcjonalnym. Przystosowano oprogramowanie portalu do zmodernizowanej, wydajnej platformy sprzętowo-programowej, wykorzystywanej obecnie w jego emisji. Optymalizacja technologiczna umożliwiła znaczące przyspieszenie funkcjonowania portalu i skrócenie średniego czasu ładowania stron z ok. 2,4 s na początku 2008 r. do 1,44 s w 2010 r. W celu efektywnego prezentowania i łatwej aktualizacji udostępnianych materiałów opracowano i uruchomiono kilka systemów bazodanowych, wspierajacych zarządzanie udostępnianiem informacji, publikowaniem artykułów problemowych, a także informacji nt. dostępnych wydawnictw specjalistycznych. Systemy te umożliwiają proste gromadzenie i kategoryzowanie udostępnianych materiałów, a także wyświetlanie ich w odpowiednio opracowanych formatach w dostosowanych tematycznie częściach portalu. Wykorzystywanie opracowanych systemów ułatwia zarówno rozwój zasobów merytorycznych poprtalu, jak i ich aktualizowanie, zwłaszcza wtedy, gdy te same materialy publikowane są w różnych częściach portalu, a ich aktualizacja może odbywać się w sposób automatyczny. Jednocześnie z pracami konstrukcyjno-technologicznymi prowadzono rozbudowę zasobów merytorycznych portalu, zwłaszcza z części prawnej i działach udostępniających nowe opracowania z dziedziny BHP i prewencji wypadkowej.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010