Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metod oceny ryzyka zawodowego wraz z identyfikacją substancji szkodliwych emitowanych w procesach syntezy i przetwórstwa aminoplastów

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zatorski

Streszczenie projektu:

Podczas realizacji zadania zbadano najpopularniejsze rodzaje produktów z aminoplastów dostępnych na polskim rynku oraz poddano analizie oceny ryzyka zawodowego stanowiska pracy, na których są najpowszechniej używane aminoplasty. Wyniki badań wykazały, że w trakcie syntezy oraz przetwórstwa wybranych do badań preparatów z aminoplastów wydziela się wiele substancji chemicznych mogących negatywnie wpłynąć na zdrowie pracowników. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano wykaz substancji chemicznych oraz metodę do oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na szkodliwe substancje chemiczne emitowane w trakcie produkcji i przetwarzania termicznego aminoplstów. Przedstawiona metoda jest oparta na ilościowym oraz jakościowym pomiarze emitowanych niebezpiecznych czynników chemicznych. Opracowano także zalecenia profilaktyczne dotyczące bezpiecznej pracy z aminoplastami oraz zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej w zakładach produkujących aminoplasty.Jednostka: Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010