Wykaz Projektów
Streszczenie

Zmniejszenie ryzyka związanego z ujemnym wpływem środowiska wirtualnego na człowieka

Kierownik projektu: mgr inż. Antoni Saulewicz

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie zaleceń dla użytkowników zanurzeniowego środowiska wirtualnego, dotyczących zmniejszenia ryzyka związanego z użytkowaniem tego środowiska. W ramach realizacji zadania opracowano: - wykaz najczęściej występujących cech osób o zwiększonej podatności osobniczej na ujemny wpływ zanurzeniowego środowiska wirtualnego, - wykaz najczęściej występujących objawów ujemnego wpływu zanurzeniowego środowiska wirtualnego na człowieka, - zalecenia dla użytkowników zanurzeniowego środowiska wirtualnego umożliwiające zachowanie bezpieczeństwa zarówno w czasie ekspozycji, jak i po jej ustaniu w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa osobom eksponowanym na to środowisko.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010