Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metod badania i kryteriów oceny obuwia chroniącego przed dużymi ilościami stopionych metali

Kierownik projektu: dr inż. Emilia Irzmańska

Streszczenie projektu:

W ramach realizacj zadania wykonano analizę zagrozeń i warunków występujących na gorących stanowiskach pracy oraz skoncentrowano się na kryteriach oceny właściwosci termicznych obuwia i metodach wyznaczania wskaźników określających te właściwości. Opracowano metodykę wyznaczania odporności obuwia na duże ilości stopionego metalu według wytycznych zawartych w projekcie normy EN ISO 20349:2007 i normie PN-EN ISO 9185:2007 oraz metodykę pomiaru skurczu powierzchniowego skór stosowanych do wytwarzania obuwia chroniącego przed dużymi ilościami stopionych metali na podstawie wytycznych projektu normy EN ISO 20349:2007. Przygotowano dwa stanowiska do wyznaczania stabilności cieplnej materiałów skórzanych przeznaczonych na obuwie stosowane w branży metalurgicznej, tj.: stanowisko do wyznaczania odporności na ciepło skóry w suchym środowisku oraz stanowisko do wyznaczania skurczu powierzchniowego skóry wierzchu obuwia poprzez zanurzenie w gotującej się wodzie. Następnie przygotowano także stanowisko do wyznaczania odporności obuwia na działanie dużych ilości stopionego metalu, zgodnie z pr EN ISO 20349:2007. Opracowano procedury badawcze odnośnie do przeprowadzonych badań na przygotowanych stanowiskach badawczych.Jednostka: Pracownia Ochron Rąk i Nóg

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010