Wykaz Projektów
Streszczenie

Zaawansowane metody statystyczne w analizie danych o wypadkach przy pracy i warunkach pracy.

Kierownik projektu: dr inż. Zofia Pawłowska

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem projektu był wybór i dostosowanie metod analizy wielowymiarowej i eksploracji danych do analizy danych o wypadkach przy pracy. W pierwszej fazje projektu dokonano ogólnego przeglądu zagadnień związanych z dotychczas podejmowanymi próbami opisania modelu wypadków przy pracy oraz omówiono i porównano zaawansowane metody statystyczne, które mogłyby zostać użyte w analizie zgromadzonych danych. Następnie przeprowadzono praktyczną weryfikację przydatności metod zaawansowanej analizy wielowymiarowej i metod data mining do badania danych statystycznych o wypadkach przy pracy oraz przeprowadzono badania pilotażowe wybranymi metodami i wstępną implementację tych metod, ktore okazały się najbardziej przydatne, do dalszych działań Centrum Analiz Wypadków CIOP-PIB.Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych analiz pilotażowych sformulowano zalecenia dotyczące stosowania metod zaawansowanej analizy wielowymiarowej i metody eksploracji danych do pogłębionych analiz danych o wypadkach przy pracy, przeprowadzopnych w Centrum Analiz Wypadków CIOP-PIB. W wytycznych określono zakres analiz z wykorzystaniem poszczególnych metod, a w szczególności wskazano obiekty analiz i ich oczekiwane wyniki oraz przykłady praktyczne zastosowań tych analiz do badania danych statystycznych o wypadkach przy pracy w Polsce.Jednostka: Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Okres realizacji: 02.06.2009 – 31.12.2010