Wykaz Projektów
Streszczenie

Określenie wpływu kształtu narzędzia na inicjację i prędkość wyrzucania frezowanego drewna w aspekcie zagrożenia wypadkowego

Kierownik projektu: mgr inż. Mariusz Dąbrowski

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem projektu było zmodernizowanie stanowiska do badania odrzutu, a następnie zbadanie na tym stanowisku wpływu kształtu korpusu narzędzia skrawającego oraz wystawania krawędzi tnących poza korpus narzędzia podczas frezowania drewna na zagrożenie odrzutem. Miarą tego zagrożenia jest prędkość odrzucanego materiału.Badania przeprowadzono na stanowisku do badania odrzutu, które wcześniej zmodernizowano. Stanowisko wyposażono m.in. w szybką kamerę, rejestrującą przebieg badania z prędkością do 1000 klatek na sekundę. Próbki do badań wykonano z trzech materiałów szeroko rozpowszechnionych w stolarstwie: drewna sosnowego, płyty wiórowej i MDF. Wszystkie próby powtarzano 10-krotnie i dla takiej liczby powtórzeń wykonano statystyczną analizę niepewności rezultatów badań, którą uwzględniono przy analizowaniu uzyskanych wyników badań. Analiza ta umożliwia świadomy dobór parametrów narzędzi tnących, który przyczyni się do obniżenia poziomu ryzyka podczas pracy przy obrabiarkach do drewna.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.06.2009 – 31.12.2010