Wykaz Projektów
Streszczenie

Modelowanie właściwości barierowych kompozytów polimerowych z udzoałem nanonapełniaczy.

Kierownik projektu: mgr inż. Sylwia Krzemińska

Streszczenie projektu:

W ramach projektu opracowano i wytworzono w warunkach laboratoryjnych nanokompozyty kauczuku butylowego i uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego w postaci płaskich blon wulkanizatorów. Zastosowano konwencjonalną metodę wulkanizacji. W celu ustalenia optymalnych warunków procesu wulkanizacji wykonano badania wulkametryczne. Do wytworzenia nanokompozytów wytypowano bentonit wapniowy - nanonapełniacz z grupy glinokrzemianów warstwowych, dostępny jako krajowy produkt wytwarzany przez Z.G.M. "Zębiec" S. A. Stosowano bentonit poddany modyfikacji właściwości powierzchniowych z zastosowaniem różnego rodzaju soli amoniowych w celu ułatwienia dyspersji podczas wytwarzania nanonompozytów. Mając na uwadze porównanie właściwości barierowych i skuteczności przeprowadzonej modyfikacji bentonitu, wytworzono także kompozyty obu kauczuków z udziałem bentonitu Nanofil 15, produkcji firmy Poro Additive.Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.03.2008 – 31.08.2010