Wykaz Projektów
Streszczenie

Zastosowanie analizy Fouriera (FFT) i falkowej (FWT) do wizualizacji termalnej w systemach zintegrowanych ze środkami ochrony indywidualnej.

Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Owczarek

Streszczenie projektu:

Celem projektu bylo opracowanie algorytmów numerycznych wspomagających wizualizację termalną w miejscach pracy o ograniczonej widoczności.We wstępnej fazje projektu:- przeprowadzono analizę sposobu otrzymywania obrazów termalnych w kontekście informacji przydatnej do analizy warunków środowiskowych oraz sposobów zintegrowania modułów do wizualizacji termalnej ze środkami ochrony indywidualnej,- określono niezbędne wymagania dotyczące przetwarzania informacji uzyskiwanych dzięki wizualizacji termalnej,- przeanalizowano możliwości zastosowania do obrazów termalnych algorytmu odwrotnej transformaty Fouriera z funkcją górno- i dolnoczęstotliwościowej,- opracowano wstępne algorytmy i program komputerowy do analizy Fouriera i falkowej obrazów termalnych.Następnie przeprowadzono analizę Fouriera i falkową przykładowych zarejestrowanych sekwencji obrazów termalnych. Opracowano również algorytmy umożliwiające określenie liczby ludzi znajdujących się na zarejestrowanym termogramie. Na ich podstawie powstało oryginalne oprogramowanie (ThermoSerch) do wykrywania i liczenia ludzi na obrazie termowizyjnym.Opracowano koncepcję modelu systemu wizualizacji termalnej do zastosowań w miejscach o ograniczonej widoczności. Wykonano model tego systemu, składający się z trzech modułów. Zmodyfikowano również algorytm do rozpoznawania ludzi poprzez wprowadzenie dodatkowych warunków selekcji obszarów zainteresowania zarejestrowanego termogramu.Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.11.2010