Wykaz Projektów
Streszczenie

Weryfikacja i poszerzenie materiałów edukacyjnych z zakresu "Kultura bezpieczeństwa" dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz umieszczenie tych zmian w wydaniu materiałów na CD i w Internecie.

Kierownik projektu: mgr Krystyna Świder

Streszczenie projektu:

Celem zadania była aktualizacja i uzupełnienie o nowe treści materiałów wspierających nauczycieli w realizacji programów nauczania z zakresu kultury bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich typach szkół, a także wzbogacenie ich wersji multimedialnej. W ramach zadania zrealizowano: - zaktualizowano treści materiałów edukacyjnych "Kultura bezpieczeństwa" ze względu na zmiany ustaw i rozporządzeń oraz uzupełniono i zmodyfikowano treści wynikające z nowych osiągnięć nauki i zmian w programach nauczania, - wzbogacono materiały edukacyjne "Kultura bezpieczeństwa" dla wszystkich poziomów edukacji szkolnej o nowe pomoce multimedialne, - umieszczono zaktualizowane materiały i nowepmoce multimedialne na płycie CD i w Internecie.Jednostka: Centrum Edukacyjne

Okres realizacji: 30.12.2009 – 29.12.2010