Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój i aktualizacja branżowych aplikacji informatycznych oraz serwisów internetowych wspomagających prowadzenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Suchecka

Wykonawcy: mgr inż. Andrzej Biernacki

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem zadania był rozwój i stała aktualizacja instrumentarium informatycznego, wspomagającego prowadzenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dostosowanego do potrzeb małych i mikroprzedsiębiorstw. Dotychczasowe doswiadczenia wykazały, że jedną z bardziej skutecznych form wsparcia małych i mikroprzedsiębiorstw w tym zakresie jest propagowanie wiedzy w formie powszechnie dostępnych, kompetentnych i nieodpłatnych serwisów internetowych, zawierających syntetycznie przygotowane informacje dotyczące problematyki bhp, wyprofilowane tematycznie zgodnie ze specyfiką określonych rodzajów działalności gospodarczej oraz przez udostępnianie w Internecie podręcznych, interaktywnych narzędzi, wspomagających prowadzenie podstawowych działań z zakresu bhp. Wysoko wyspecjalizowane kompendia wiedzy z zakresu bhp oraz informatyczne aplikacje narzędziowe są również akceptowane w formie lokalnej, jeżeli są łatwe w wykorzystaniu i dostosowane technicznie i funkcjonalnie do skali małego lub mikroprzedsiębiorstwa. Rozwijano obie wymienione formy wsparcia małych i mikroprzesiębiorstw przez systematyczną rozbudowę i aktualizację dedykowanego serwisu internetowego, przeznaczonego głównie dla mikroprzedsiębiorstw, udostępnionego na stronach portalu Instytutu , a także rozbudowę i konserwację oprogramowania MIKRO-BHP, stanowiącego prostą, lokalną aplikację komputerową, umożliwiającą prowadzenie oceny ryzyka zawodowego na kilku stanowiskach pracy, a także wspierającą inne czynności z zakresu bhp, niezbędne do zapewnienia właściwych warunków pracy w małej firmie. Opracowano również łącznie trzy nowe wersje programu MIKRO-BHP 1.1, 1.2 i 1.3, przystosowane do dystrybucji w środowisku mikro i małych przedsiębiorstw.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010