Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie wytycznych do projektowania i doboru odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi

Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Łężak

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem zadania było opracowanie praktycznych wytycznych do doboru i projektowania poszczególnych rodzajów odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi oddziaływującymi w różnej formie i stanie skupienia. W ramach realizacji zadania opracowano poradnik w zakresie doboru odzieży chroniącej przed działaniem czynników chemicznych dla pracowników narażonych na kontakt z substancjami chemicznymi. Opracowano także: - wytyczne do projektowania odzieży chroniącej przed działaniem substancji chemicznych dla producentów, - materiały szkoleniowe dla producentów odzieży w zakresie zmian w przedmiotowych normach europejskich, - materiały informacyjne nt. stosowani i doboru odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi, przeznaczone na strony internetowe CIOP-PIB.Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.05.2010