Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody wirtualnego modelowania stref zagrożenia do wspomagania doboru systemów ochronnych na etapie projektowania maszyn i systemów wytwórczych.

Kierownik projektu: dr inż. Marek Dźwiarek

Streszczenie projektu:

Celem projektu było opracowanie techniki wirtualnego modelowania (rozumianego jako modelowanie w środowisku rzeczywistosci wirtualnej) stref zagrożenia do wspomagania doboru systemów ochronnych na etapie projektowania maszyn i systemów wytwórczych. Zakres projektu obejmował opracowanie zasad modelowania stref zagrożenia i urządzeń ochronnych na wirtualnym modelu maszyny oraz zasad integracji tych modeli z systemem interaktywnej komunikacji z użytkownikiem w rzeczywistosci wirtualnej. W efekcje udoskonalono aktualnie stosowane metody wirtualnego prototypowania maszyn, uzupełniając je o dodatkowe funkcje wspomagające dobór systemów ochronnych oraz ocenę ich skuteczności.Ostatecznym rezultatem wykonanych prac są:- wirtualne modele urządzeń ochronnych przystosowane do zaimplementowania do baz obiektów służących do budowania wirtualnych modeli maszyn i systemów wytwórczych oraz wykorzystania w wirtualnym środowisku do symulacji procesów wytwórczych,- oprogramowanie umożliwiające wizualizację stref zagrożenia przy tworzeniu wirtualnego prototypu maszyny lub systemu wytwórczego.Jednostka: Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010