Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metod badań i kryteriów oceny odporności na uszkodzenia mechaniczne elementów włókienniczych sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Baszczyński

Streszczenie projektu:

W celu zbadania przyczyn powstawania różnego typu uszkodzeń opracowano i skonstruowano stanowisko do symulacji uszkodzeń powierzchni elementów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, za pomocą którego przeprowadzono symulacje uszkodzeń lin i taśm włókienniczych. Badania próbek z zasymulowanymi uszkodzeniami wykazały ich istotny wpływ na parametry wytrzymałościowe sprzętu. Zaprojektowano i wykonano również stanowisko do badania wpływu działania ostrej krawędzi na wytrzymałość elementów sprzętu chroniacego przed upadkiem z wysokości w warunkach obciążenia statycznego. Dla badań sprzętu chroniacego przed upadkiem z wysokości w warunkach działania zewnętrznych destrukcyjnych czynników mechanicznych zmodernizowano w zakresie elektronicznego systemu pomiarowego, oprogramowania sterująco-pomiarowego oraz powierzchni belki oporowej stanowisko badawcze z poprzeczną belkę oporową. W konsekwencji opracowano kryteria oceny dla sprzętu, który może być używany w sytuacji kontaktu z potencjalnie niebezpiecznymi obiektami na stanowisku pracy. Dla kryteriów opracowano metody badań linek bezpieczeństwa, amortyzatorów włókienniczych, urządzeń samozaciskowych z giętkimi prowadnicami oraz linkowych i taśmowych zaczepów kotwiczących.Jednostka: Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego przed Upadkiem z Wysokości

Okres realizacji: 31.12.2008 – 31.12.2010