Wykaz
Opis

SREBRNY MEDAL 54. ŚWIATOWYCH TARGÓW WYNALAZCZOŚCI, BADAŃ NAUKOWYCH I NOWYCH TECHNIK – BRUSSELS EUREKA 2004 dla kombinezonu asekuracyjno-ochronnego do stałego noszenia podczas prac w portach i innych nawodnych obiektach przemysłowych w pasie wód przybrzeżnych