Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Konkurs Mediów SafeYouth@Work [Młodzi Bezpieczni w Pracy]
Singapur 3-6 września 2017 r. Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2017 r.

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) organizuje Konkurs Mediów SafeYouth@Work  [Młodzi Bezpieczni w Pracy], którego celem jest podniesienie świadomości i wsparcie w prewencji wypadków i chorób zawodowych, w celu budowania nowej generacji pracowników – zdrowych i bezpiecznych.

 

Kategorie konkursu: FILM - FOTOGRAFIA – PLAKAT / RYSUNEK - PIOSENKA - OPOWIADANIE – ZADZIW NAS

W konkursie może wziąć udział każdy w wieku 15 – 24 lata.

Prace powinny być twórcze i ciekawe, ale profesjonalizm nie jest wymagany!

Nie musi to być nic skomplikowanego ani kosztownego.  

 

Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2017 r.

 

Konkurs jest organizowany jednocześnie z Międzynarodowym Festiwalem Mediów
i XXI Światowym Kongresem BHP w Singapurze.
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas tego Kongresu,
a wybrani zwycięzcy (pełnoletni) zostaną zaproszeni do Singapuru
(w terminie 3-6 września 2017 r.) na koszt organizatorów.

 

Dodatkowe informacje:

-          www.ilo.org/safeyouth

-          YouTube: https://youtu.be/bAoD_9gp9h8 (zwiastun)

-          Twitter: @ILO_OSH https://twitter.com/ILO_OSH hashtag #SafeYouthAtWork

-          Instagram: @labadminosh https://www.instagram.com/labadminosh/?hl=en

-          SafeYouth@Work Media Competition Poster(plakat)

 

Kontakt: safeyouth@ilo.org 

 

 

Potrzebujemy Cię! Poszukiwani młodzi i kreatywni!

Co myślą i mówią młodzi ludzie o bezpieczeństwie pracy?

Pokaż, co oznacza bezpieczeństwo dla Ciebie!

 

The USDOL funded SafeYouth@Work Project forms part of the ILO’s Global Action for Prevention (OSH-GAP) Flagship Programme. The OSH-GAP is administered by ILO’s Labour Administration, Labour Inspection/Occupational Safety and Health (LABADMIN) Branch.