Wdrożenie Systemu Społecznej Odpowiedzialności SA8000 w Heinz Plastics

Wdrożenie Systemu Społecznej Odpowiedzialności SA8000 w Heinz Plastics

W celu sprostania wymaganiom normy SA8000, w Heinz Plastics podjęto między innymi następujące działania:
  • powołano pełnomocnika ds. polityki odpowiedzialności społecznej;
  • przeprowadzono szkolenia z zakresu normy SA 8000 dla wszystkich pracowników;
  • ustalono cotygodniowe dyżury przedstawiciela pracowników w celu zapewnienia optymalnej komunikacji ze wszystkimi pracownikami;

Rezultatem certyfikacji był wzrost wzajemnego zaufania między pracownikami a kierownictwem firmy. Wdrożenie systemu SA8000 pozwoliło również na usprawnienie dialogu społecznego, lepsze rozumienie oczekiwań pracowników oraz klientów, a także polepszenie wizerunku firmy, co wpłynęło na podniesienie jej wartości.

 
Zobacz także
 
Dokumentacja powypadkowa ON-LINE
interaktywna aplikacja umożliwiająca sporządzenie i wydrukowanie ON-LINE dokumentów powypadkowych