Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 2(617) LUTY 2023
 • Skutki mobbingu dla pracowników
  dr Magdalena Warszewska-Makuch, s. 15-19
 • Różnorodność krajobrazu dźwiękowego Parku Śląskiego
  mgr inż. Magdalena Miterska, dr hab. Janusz Kompała, s. 20-24
 • Skutki mobbingu dla pracowników
  dr Magdalena Warszewska-Makuch

  Wyniki wielu badań pokazują, że mobbing w miejscu pracy wiąże się z doświadczaniem silnego, długotrwałego stresu, prowadzącego do poważnych zaburzeń w obrębie zdrowia psychicznego i fizycznego, w tym do syndromu stresu pourazowego (PTSD) oraz zaburzeń lękowych i depresji. Konsekwencją tego jest często utrata zdolności do pracy przez osoby doświadczające mobbingu. Można przypuszczać, że niemożność kontynuowania pracy przez ofiary mobbingu wynika również z istotnego pogorszenia ich funkcjonowania poznawczego. W artykule omówiono skutki mobbingu dla pracowników. Skupiono się na konsekwencjach zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i funkcjonowania poznawczego.

   

  DOI: 10.54215/BP.2023.02.3.Warszewska-Makuch  Różnorodność krajobrazu dźwiękowego Parku Śląskiego
  mgr inż. Magdalena Miterska, dr hab. Janusz Kompała

  Park Śląski o powierzchni 535 hektarów znajduje się w centrum największej polskiej aglomeracji i stanowi miejsce wypoczynku mieszkańców pobliskich miast. Przeanalizowano krajobrazy dźwiękowe w różnych częściach parku: w Wesołym Miasteczku, zoo, skansenie, ogrodzie różanym, na Polach Marsowych oraz w okolicach planetarium. W wyniku badań wyodrębniono w parku strefy głośne i ciche. Wskazano na znaczenie odpowiedniego projektowania parków miejskich względem hałasu w ich otoczeniu. Ze względu na obszary o różnym przeznaczeniu i lokalizację parku jego poszczególne części różnią się krajobrazem dźwiękowym. W artykule przedstawiono charakterystykę krajobrazu dźwiękowego poszczególnych obszarów Parku Śląskiego.

   

  DOI: 10.54215/BP.2023.02.4.Miterska  Streszczenia roczników
  2023 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer