Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 4(607) KWIECIEŃ 2022
 • Ergonomiczne strategie interwencyjne na stanowiskach pracy biurowej
  prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu (ORCID: 0000-0001-7836-8516), s. 11-15
 • Kompleksowa ocena psychospołecznych warunków pracy kierowców autobusów miejskich i dalekobieżnych
  mgr Łukasz Kapica, mgr Andrzej Najmiec, dr hab. Łukasz Baka, s. 18-22
 • Ergonomiczne strategie interwencyjne na stanowiskach pracy biurowej
  prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu (ORCID: 0000-0001-7836-8516)

  Jedną z podstawowych metod przeciwdziałania występowaniu nadmiernych obciążeń na stanowisku pracy są interwencje ergonomiczne. Celem artykułu jest przedstawienie strategii interwencyjnych, zapobiegających rozwojowi dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, w odniesieniu do stanowisk pracy biurowej. Zaprezentowano strategie pozwalające na optymalizację pozycji ciała podczas pracy oraz ograniczenie czasu pracy w pozycji siedzącej.

   

  DOI: 10.54215/BP.2022.04.9.Roman-Liu  Kompleksowa ocena psychospołecznych warunków pracy kierowców autobusów miejskich i dalekobieżnych
  mgr Łukasz Kapica, mgr Andrzej Najmiec, dr hab. Łukasz Baka

  Celem badania przedstawionego w artykule była kompleksowa ocena psychospołecznych warunków pracy kierowców autobusów miejskich i dalekobieżnych. Badaniem objęto 500 kierowców autobusów z 52 różnych firm przewozowych. Narzędziem badawczym był Kopenhaski Kwestionariusz Psychospołecznych Warunków Pracy – COPSOQ II. Analizę przeprowadzono za pomocą testu t-studenta, w którym porównywano średnie wyników kierowców miejskich i dalekobieżnych. Przeprowadzone badanie wykazało, że kierowcy tych pojazdów nie stanowią jednorodnej grupy zawodowej pod kątem występujących zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy. Kierowcy autobusów miejskich mają wyższy poziom wymagań emocjonalnych i tempa pracy, różnią się także od kierowców autobusów dalekobieżnych pod kątem warunków organizacji pracy oraz poziomami stresu i dobrostanu.

   

  DOI: 10.54215/BP.2022.04.10.Kapica  Streszczenia roczników
  2022 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer