Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
1/2016
 • Amoniak w instalacjach chłodniczych przemysłu rolno-spożywczego
 • Nanomateriały ceramiczne – potencjalne czynniki ryzyka zawodowego
 • Minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu
 • Ergonomia środków ochrony indywidualnej

 

2/2016
 • Klasyfikacja przepisów bhp w kontekście sporządzenia list kontrolnych
 • Konstrukcja, podstawowe wymagania i metody badań urządzeń kotwiczących
 • Wykorzystanie technik skanowania 3D w celu lepszego dopasowania ŚOI
 • Urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej
3/2016
 • Związek warunków pracy z produktywnością stanowiska pracy
 • Identyfikacja dominujących źródeł hałasu na terenie wiertni gazu łupkowego
 • Komfort użytkowania odzieży ochronnej
 • Aktualne wytyczne norm zharmonizowanych dotyczące technicznych środków ochrony
 • Dostęp do dziedzinowych zasobów informacyjnych
4/2016
 • Chronobiologiczne aspekty ryzyka zdrowotnego u pracowników zmianowych nocnych
 • Ograniczanie obciążenia fizycznego pracowników z niepełnosprawnością ruchową
 • Wskaźnik WBGT – zalety i źródła nieścisłości
 • Wczesna defibrylacja, podstawowa resuscytacja oraz używanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych
5/2016
 • Akustyka środowiska – stan obecny i perspektywy
 • Nowa metodologia oceny systemów złożonych
 • Wpływ zjawiska maskowania na odczucie uciążliwości sygnałów impulsowych
 • Metoda badania materiałów i ustrojów do ochrony przed drganiami mechanicznymi
 • Zagrożenie hałasem w polskim górnictwie węgla kamiennego
 • Ocena hałasu na wybranych stanowiskach
 • Ilościowe pomiary poziomów rzeczywistego tłumienia ochronników słuchu
 • Czynniki zmniejszające skuteczność działania wkładek przeciwhałasowych
 • Wykorzystanie specjalistycznych aplikacji działających w przeglądarkach internetowych
 • Badania okresowe tympanometrów
6/2016
 • Temat równowagi pracy i życia pracowników widziany oczami pracodawców
 • Zastosowanie techniki skanowania 3D do pomiaru stóp
 • Podnoski ochronne stosowane w obuwiu chroniącym przed urazami mechanicznymi
 • Badanie zagrożeń występujących przy obróbce drewna z zastosowaniem kamery szybkiej

 

 

 

7/2016
8/2016
 • Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników zatrudnionych w budownictwie
 • Bezpieczna eksploatacja podestów ruchomych przejezdnych
 • Znaczenie, przebieg i narzędzia procesu adaptacji zawodowej w miejscu pracy
 • Kapitał psychologiczny w środowisku pracy – indywidualny zasób pracownika

 

9/2016
 • Wybrane aspekty doboru rękawic ochronnych do pracy w przemyśle meblarskim
 • Ocena komfortu użytkowania wybranych modeli środków ochrony indywidulanej z wykorzystaniem techniki 3D
 • Roczne rozkłady wartości dobowych poziomu hałasu w środowisku
 • Obciążenie narządu wzroku podczas pracy z komputerem
10/2016
 • Stres i sposoby radzenia sobie z nim przez policjantów i strażaków
 • Bezpieczeństwo pracy z mikrofalami przy urządzeniach do wytwarzania plazmy
 • Problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz wyzwania związane z ich aktywizacją
 • Nakłady na prewencję a kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach – badania własne

 

11/2016
 • Ocena parametrów użytkowych wybranych źródeł światła
 • Praktyka w zakresie zarządzania wiekiem w wybranych przedsiębiorstwach
 • Ocena czynników ryzyka w ruchu drogowym przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej
12/2016
 • Ocena olśnienia na zewnętrznych stanowiskach pracy
 • Poziom satysfakcji i zadowolenia z pracy pielęgniarek a liczba ich dotychczasowych miejsc zatrudnienia
 • Bezpieczeństwo obsługi suwnic typu I i II S
 • Świadczenia odszkodowawcze dla funkcjonariuszy służb mundurowych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

 

 

Streszczenia roczników
2023 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer