Wyszukiwanie w bazie substancji

 
Działania prewencyjne

Wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka zawodowego zgodnie z Dyrektywą 89/391/EWG jest najważniejszą zasadą profilaktyki. Niestety wyeliminowanie ryzyka związanego z czynnikami chemicznymi jest możliwe sporadycznie. W zasadzie tylko w przypadku, gdy rezygnuje się ze stosowania niebezpiecznej substancji chemicznej. Z tego względu wynik oceny ryzyka najczęściej stanowi podstawę do jego zredukowania. Pozwala również ustalić priorytety oraz wyznaczyć środki zapobiegawcze konieczne do zastosowania, a także dostarczyć informacji na temat skuteczności już istniejących.

Działania prewencyjne obejmują: