Wypadki przy pracy
STATYSTYKI WYPADKÓW PRZY PRACY


Wypadki przy pracy w Polsce


Dane statystyczne wskazują, że zarówno liczba, jak i wskaźnik częstości wypadków przy pracy, w ciągu ostatnich 10 lat, nie uległy zasadniczym zmianom.
W roku 2011 zarejestrowano ponad 97 tys. wypadków przy pracy (rys.1). Rys. 1. Liczba wypadków przy pracy w Polsce w latach 2001-2011


Wskaźnik wypadków przy pracy (na 1000 pracujących), podobnie jak liczba wypadków w ciągu ostatnich 10 lat, ulegał niewielkim zmianom nie wykazując wyraźnych tendencji rosnących lub malejących (rys. 2). W roku 2011 wyniósł on 8,34.Rys. 2. Wskaźnik częstości wypadków przy pracy w Polsce w latach 2001-2011