Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Ergonomia
ERGONOMIA

 

Informacja o projekcie

 

Celem projektu było opracowanie prototypowego modułu wentylacji indywidualnej (PV) do stosowania w pomieszczeniach biurowych oraz na innych stanowiskach pracy stacjonarnej, umożliwiającego dostarczenie do strefy oddychania człowieka powietrza świeżego i czystego o parametrach cieplnych zgodnych z indywidualnymi preferencjami użytkownika.

 

Realizacja zadanego celu podzielona była na 3 główne etapy:

  1. Opracowanie projektów i wykonanie: elementu grzewczego/chłodzącego dla wentylacji indywidualnej oraz 5 rodzajów nawiewników powietrza
  2. Przeprowadzenie badań rozpływu powietrza z poszczególnych nawiewników oraz wpływu na komfort cieplny przy różnych kombinacjach temperatury nawiewu i otoczenia. Przeprowadzenie badań weryfikacyjnych z udziałem ochotników.
  3. Opracowanie prototypu modułu wentylacji indywidualnej (PV). Opracowanie dokumentacji technicznej prototypu modułu PV.

 

W ramach 1 zadania opracowano 4 konstrukcji nawiewnika oraz 17 projektów perforacji, które odpowiadały za wyrównanie przepływu powietrza z nawiewnika. W pierwszy etapie zbadano rozpływ powietrza przepływającego przez zaprojektowane perforacje a następnie 2 perforacje, które umożliwiały uzyskanie równomiernego wypływu powietrza z nawiewnika, zaimplementowano w 4 konstrukcjach nawiewników. Opracowano również 3 warianty modułu grzewczo-chłodzącego, a także integrowano te rozwiązania z nawiewnikami.

 

W ramach 2 zadania przeprowadzono m.in. analizę rozpływu powietrza wypływającego z poszczególnych nawiewników, ocenę zdolności do chłodzenia/ogrzewania ciała człowieka w badaniach z wykorzystaniem manekina termicznego, a  także [przeprowadzone badania subiektywne z udziałem ochotników. Na podstawie przeprowadzonych badań wytypowano rozwiązanie modułu wentylacji indywidualnej, które zapewniało najbardziej komfortowe warunki dla ochotników.

 

W ramach zadania 3 przeprowadzono analizy porównawcze komfortu użytkowników eksponowanych na środowisko kształtowane przez nowoopracowany model wentylacji indywidualnej, jak również przez wentylację mieszającą i wyporową. Przeprowadzono również działania promocyjne wyników projektu, przygotowano publikacje naukowe, opracowano dokumentację techniczną urządzenia, które zostało zgłoszone do ochotny patentowej.

 

Opracowane urządzenie składa się zatem z następujących elementów: nawiewnika, połączonego z nim przewodu doprowadzającego powietrze z elementu grzewczo-chłodzącego, umieszczonej na przewodzie doprowadzającym powietrze przepustnicy oraz połączonego z przepustnicą regulatora prędkości i temperatury powietrza (rys.1.).

 

 

Rys.1. Schemat konstrukcji modułu wentylacji indywidualnej

 

Sam nawiewnik składa się z głównej skrzynki z ruchomymi żaluzjami regulującymi kierunek napływającego powietrza oraz umieszczonej wewnątrz nawiewnika perforowanej wkładki o kombinacji otworów kwadratowych i okrągłych umożliwiających równomierny wypływ świeżego powietrza z nawiewnika a jednocześnie dzięki żaluzjom możliwa jest zmiana kształtu i indywidualne dostosowanie strumienia nawiewanego powietrza do preferencji użytkownika (rys.2).

 

 

Rys.2. Schemat konstrukcji nawiewnika z poziomymi żaluzjami i zainstalowaną wewnątrz płytą perforowaną

 

Element grzewczo – chłodzący zasilany jest elektrycznie, prądem stałym. Wykorzystując zjawisko termoelektryczne oraz zmienną biegunowość zasilacza możliwe jest w zależności od bieżących potrzeb chłodzenie, bądź ogrzewanie powietrza nawiewanego o ±5oC w odniesieniu do temperatury powietrza przed modułem, przy wydajności powietrznej do10 l/s. Elementzainstalowany jest w obrębie stanowiska pracy, częściowo w kanale wentylacyjnym doprowadzającym powietrze do nawiewnika. Moc akustyczna modułu nie przekracza 35dB(A). Na wypływie powietrza z modułu zainstalowano przepustnicę umożliwiającą zmianę strumienia powietrza w zakresie od 0 do 10l/s. Badania weryfikacyjne wskazały, że użytkownik znajdujący się w odległości do 0,4m od powierzchni nawiewnika jest omywany powietrzem świeżym, jednocześnie środowisko cieplne kształtowane przez urządzenie odbierane jest jako komfortowe.

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy