Organizacja parkowania podnośnikowych wózków jezdniowych

 

2.4 Organizacja parkowania podnośnikowych wózków jezdniowych

Powinny być przewidziane parkingi do parkowania podnośnikowych wózków jezdniowych. Powierzchnia podłoża parkingu powinna być pozioma i równa. Miejsce parkowania nie powinno być bezpośrednio przy maszynach i urządzeniach, ale w odległości umożliwiającej zachowanie bezpieczeństwa. Parking nie powinien utrudniać dostępu do urządzeń gaśniczych lub utrudniać ewakuacji w przypadku zagrożenia.

Zaleca się aby parkingi były oznakowane następującym znakiem pionowym:

P.bmp

Rys. 2.1. Znak pionowy oznakowania miejsca parkowania wózków

Zaleca się również, aby miejsca parkingowe były oznakowane  znakiem poziomym według rysunku 2.2. Znak ten umożliwia uporządkowane parkowanie wózków. Zaleca się stosowanie linii o barwie żółtej lub białej, ale jednolicie w całym przedsiębiorstwie.

Rys. 2.2. Znak poziomy miejsca parkowania wózków

Zaleca się, aby w miejscu parkowania znajdował się znak wg rysunku 2.3, przypominający kierowcom wózków o obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa nie są rozwiązaniem zwiększającym wygodę obsługi wózków, ale umożliwiają zachowanie życia kierowcy w przypadku np. przewrócenia się wózka.

Rys. 2.3. Znak bezpieczeństwa przypominający o zapinaniu przez kierowców wózków pasów bezpieczeństwa

Na rysunku 2.4 przedstawiono miejsce parkowania wyznaczone z zastosowaniem barier z tworzywa sztucznego.

Rys. 2.4. Wydzielenie miejsca do parkowania wózka z zastosowaniem bariery z tworzywa sztucznego (fotografia dzięki uprzejmości firmy Evergrip sp. z o.o.[1], Warszawa).

Wózki znajdujące się na parkingu powinny:

  1. mieć wyłączony napęd,
  2.  mieć wyposażenie do podnoszenia ładunku opuszczone na powierzchnię podłogi (np. końce wideł powinny się opierać o podłogę);
  3. mieć elementy sterownicze w położeniu neutralnym;
  4. mieć zaciągnięty hamulec postojowy;
  5. być zabezpieczone przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione.

 

 


[1] Evergrip sp. z o.o.; www.evergrip.pl; tel. 22 424 78 59