Programy komputerowe i bazy danych dotyczące bhp i ergonomii
 

MIKRO-BHPProgram komputerowy MIKRO-BHP jest  prostą w obsłudze aplikacją wyposażoną w zestaw funkcji, wspomagających najważniejsze, obowiązkowe czynności z zakresu bhp, stanowiąc zarazem wyprofilowane branżowo kompendium wiedzy z tej dziedziny oraz bogate źródło instruktażowych informacji i opisów działań z zakresu prewencji wypadkowej, wspomagających merytorycznie podnoszenie poziomu stanu bhp w mikrofirmach.

 W internetowym systemie SINDBAD udostępnione są zbiory informacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie dokumentów normalizacyjnych, środków ochrony indywidualnej, oraz czynników szkodliwych wraz z odpowiednimi wartościami NDN lub NDS. System SINDBAD jest udostępniony w serwisie CIOP-PIB.

System Integracji Dowolnych Baz Danych SINDBAD

 

e-Dobór - automatyczny dobór środków ochrony indywidualnej przez InternetProgram e-Dobór jest aplikacją internetową (wersją demonstracyjną modułu DOBÓR systemu STER), wspomagającą dobieranie odpowiednich środków ochrony indywidualnej do zagrożeń zidentyfikowanych na stanowisku pracy. Pozwala w praktyczny sposób zapoznać się z metodami dobierania właściwych środków ochrony indywidualnej do różnych zagrożeń zawodowych. System e-DOBÓR jest udostępniony w serwisie CIOP-PIB.

 

CHEMPYŁBaza  wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych w środowisku pracy BAZCHEM zawiera zbiory rozporządzeń, norm, zaleceń i przepisów  Unii Europejskiej, a także wykazy substancji chemicznych i pyłów emitowanych  w wybranych procesach technologicznych w warunkach krajowych. Opracowanie jest udostępnione w serwisie CIOP-PIB.

 

IRYSIRYS - interaktywna ocena ryzyka zawodowego przez  Internet. System informatyczny wspomagający stosowanie właściwych metod oceny ryzyka zawodowego, prowadzących do podejmowania prawidłowej profilaktyki, eliminacji lub skutecznego ograniczania ekspozycji pracowników na oddziaływanie czynników szkodliwych i uciążliwych