Wymuszona pozycja pracy

 

Problem: Wymuszona pozycja ciała przy pracy

 

Pytania / obserwacje Dzialania poprawiajace stan bhp
Czy często występują wymuszone pozycje ciała przy pracy, jak np.:
  • długie stanie podczas wykonywanych prac związanych ze skrawaniem,
  • praca siedząca,
  • pochylanie i skręcenie tułowia,
  • kucanie, klękanie,
  • z rękoma uniesionymi powyżej linii głowy,
  • wymuszona pozycja, wynikająca z ograniczonej przestrzeni (bardzo małe, niskie pomieszczenia)?
Zapewnienie pracownikom możliwości zmiany pozycji przy pracy.

Zapewnienie łatwego dostępu do wyposażenia na stanowisku pracy.

Dostosowanie struktury przestrzennej stanowiska pracy do wzrostu pracownika i zasięgu jego kończyn.

Stosowanie przerw w pracy.

Stosowanie rotacji pracowników.