Posiłki i napoje profilaktyczne

 

Przykładowe prace wymagające zapewnienia posiłków i napojów profilaktycznych to m. in.:
- stałe, ręczne prace transportowe za i wyładunkowe
- ręczne wykonywanie wykopów
- praca drwala
- prace wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów
  technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub
  wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C