Zalecenia bezpieczeństwa

Zalecenia bezpieczeństwa użytkowania strugarekBezpieczeństwo użytkowania strugarek w dużej mierze zależy od prawidłowego zamocowanie przedmiotu. Przy mocowaniu przedmiotu w imadle maszynowym, które to jest najczęściej stosowane w strugarkach poprzecznych, przesuw roboczy narzędzia skrawającego powinien być skierowany ku szczęce stałej imadła, a nie w kierunku szczęki ruchomej, która jest mniej sztywne, przez co może pod wpływem sił skrawania nastąpić wyrwanie przedmiotu obrabianego z imadła.

Zasadę tą należy stosować również przy mocowaniu przedmiotu obrabianego bezpośrednio na stole strugarki za pomocą docisków, klocków oporowych, śrub mocujących, itp.. Urządzenia mocujące powinny być łatwo dostępne, wygodne w obsłudze, pewne w działaniu i pewnie przymocowane do stołu strugarki. Wszelkie elementy służące do zaciskania powinny być umieszczone w polu widzenia i obsługiwane z jednego miejsca. Manipulacja rękami w czasie mocowania przedmiotu nie powinna odbywać się bezpośrednio w sąsiedztwie noży strugarki.

Wykonując prace strugania, konserwacji lub prace serwisowe na strugarce (zwłaszcza na strugarce wzdłużnej lub poprzecznej) istnieje możliwość uderzenia lub przyciśnięcia pracownika stołem do ściany lub innego stałego przedmiotu. Może to nastąpić, jeśli między tym przedmiotem a stołem maszyny jest zbyt mała odległość. Wolna przestrzeń przy największym skoku stołu strugarki powinna być wystarczająca dla swobodnego przejścia i bezpiecznej pracy. Po bokach strugarki, a także od końca stołu strugarki w jego położenia krańcowym, bądź od końca przedmiotu obrabianego, powinna pozostawać wolna przestrzeń, co najmniej 0,75 m. Zakres ruchu stołu zmienia się w zależności od wykonywanej pracy. Dlatego w miejscach, do których dochodzi koniec stołu lub obrabianego przedmiotu w swym położeniu krańcowym, należy ustawiać barierki odpowiednio oznakowane barwami ostrzegawczymi, określające granicę miejsca bezpiecznego. Barierki te można nie stosować tylko wtedy, gdy miejsca te są odpowiednio zabezpieczone, np. stałymi zagrodami.

Przed rozpoczęciem pracy i przed uruchomieniem ruchu stołu strugarki należy sprawdzić, czy zamocowany na stole przedmiot obrabiany, nie zaczepi o jakikolwiek element konstrukcyjny strugarki. Na mniejszych strugarkach ustawianie przedmiotu sprawdza się zwykle przez ręczne przesunięcie stołu, a na dużych — za pomocą narzędzi pomiarowych.

Ponadto podczas obsługi strugarki należy przestrzegać następujących zasad:

 • przed uruchomieniem strugarki należy sprawdzić stan techniczny obrabiarki ,
 • przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan techniczny lub ewentualnie zastosować:
  • osłony strefy roboczej chroniące pracowników przed odpryskującymi wiórami,
 • ustawić barierki lub odpowiednio oznakować barwami ostrzegawczymi miejsca (przestrzeń) wysuwania się stołu strugarki poza jej korpus lub obrabianego przedmiotu,
 • do zakładania i zdejmowania ciężkich przedmiotów należy stosować urządzenia transportowe, tj.: wciągniki, żurawie, suwnice, wózki jezdniowe z odpowiednim osprzętem,
 • podczas pracy na strugarce należy używać wyłącznie narzędzi skrawających i przyrządów dostosowanych do określonego procesu skrawania,
 • podczas mierzenia przedmiotu obrabianego uniwersalnymi przyrządami strugarkę należy wyłączyć,
 • przedmiot obrabiany i narzędzia skrawające powinny być prawidłowo i pewnie zamocowane,
 • nie wolno zdejmować osłon i zabezpieczeń z obsługiwanych strugarek,
 • naprawy strugarek powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby upoważnione przez pracodawcę i z kwalifikacjami,
 • niedopuszczalne jest usuwanie wiórów sprężonym powietrzem lub ręcznie (gołą dłonią),
 • do usuwania wiórów z przestrzeni roboczej należy stosować narzędzia ręczne (np.: pędzle, zmiotki),
 • niedopuszczalne jest chłodzenie narzędzia lub obrabianego przedmiotu za pomocą mokrego czyściwa,
 • nie wolno w czasie skrawania sprawdzać dłonią dokładności obróbki,
 • niedopuszczalne jest dokonywanie czynności smarowniczych lub konserwacyjnych w przypadku, gdy instrukcja obsługi nie zezwala na taką czynność (np.: gdy strugarka jest uruchomiona),
 • nie wolno układać w trakcie obróbki na stole lub na łożu strugarki narzędzi, sprzętu, przyrządów pomiarowych, itp.,
 • nie wolno przechowywać w łożu lub pod stołem strugarki żadnych przedmiotów, jak np. szmat, pakuł, narzędzia, itp..